Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20900
Title: Спосіб одержання захисно-декоративних багатошарових покрить
Authors: Трубнікова, Лариса Валентинівна
Байрачний, Борис Іванович
Савченко, Валерія Олегівна
Майзеліс, Антоніна Олександрівна
Keywords: патент; винахід; гальваностегія; мідь; нікель; хром
Issue Date: 2007
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 79556 Україна, МПК (2006) C25D 3/56, C25D 5/10. Спосіб одержання захисно-декоративних багатошарових покрить [Текст] / Л. В. Трубнікова, Б. І. Байрачний, В. О. Савченко, А. О. Майзеліс ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № a200509969 ; заяв. 24.10.2005 ; публ. 25.06.2007, Бюл. № 9, 2007 р. – 5 с.
Abstract: Спосіб одержання захисно-декоративних багатошарових покрить на сталевих виробах, що включає нанесення мідно-нікелевого підшару і електроосадження мідного і нікелевого покрить із сірчанокислих електролітів, який відрізняється тим, що мідно-нікелевий підшар наносять у ванні уловлювання сірчанокислих електролітів міднення і нікелювання при катодній густині струму 30-40 А/м² з періодичним включенням перемішування на 2-5 хвилин і тривалості електролізу без перемішування 1,5-2,5 хвилини, у розчині ванни уловлювання підтримують вміст іонів міді 0,02-0,025 Μ, іонів нікелю - 0,05-0,07 Μ і додатково вводять суміш (ΝΗ₄ΟΗ +(NH₄)2SO₄) у кількості, що забезпечує мольне відношення іонів амонію до сумарного вмісту іонів металів (3-3,5) : 1 і рΗ електроліту 8,5-9,5.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20900
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2007_Trubnikova_Patent_79556.pdf95,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.