Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20957
Title: Точково-контактний газовий сенсор
Authors: Поспєлов, Олександр Петрович
Лебедь, Олена Костянтинівна
Александров, Юрій Леонідович
Байрачний, Борис Іванович
Камарчук, Геннадій Васильович
Keywords: модель корисна; патент; середовище газове; електроліт; струмопідвід; наноструктура
Issue Date: 2009
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 45050 Україна, МПК (2009) B82B 3/00, G01N 27/12. Точково-контактний газовий сенсор [Текст] / О. П. Поспєлов, О. К. Лебедь, Ю. Л. Александров, Б. І. Байрачний, Г. В. Камарчук ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u200904787 ; заяв. 15.05.2009 ; публ. 26.10.2009, Бюл. № 20, 2009 р. – 2 с.
Abstract: Точково-контактний газовий сенсор, що включає два металевих струмопідводи з розташованою між ними наноструктурою, яка проводить електричний струм і має розмір, що не перевищує довжину вільного пробігу носіїв заряду, який відрізняється тим, що наноструктура розміщена в каналі точкового контакту, сформованого з твердого електроліту із провідністю по іонах металу, з якого виготовлені струмопідводи.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20957
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009_Pospielov_Patent_45050.PDF70,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.