Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20963
Title: Спосіб виготовлення мідних анодів, що містять фосфор
Authors: Трубнікова, Лариса Валентинівна
Байрачний, Борис Іванович
Майзеліс, Антоніна Олександрівна
Keywords: патент; винахід; гідроелектрометалургія; електроліт; пірофосфат
Issue Date: 2009
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 88513 Україна, МПК (2009) C25C 7/00, C25D 3/38, C25B 11/00, C25C 1/00, C25C 3/00, C25C 3/12 (2009.01), C25D 3/00. Спосіб виготовлення мідних анодів, що містять фосфор [Текст] / Л. В. Трубнікова, Б. І. Байрачний, А. О. Майзеліс ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № a200710529 ; заяв. 24.09.2007 ; публ. 26.10.2009, Бюл. № 20, 2009 р. – 4 с.
Abstract: Спосіб виготовлення мідних анодів, що містять фосфор, що включає переробку мідних відходів в електроліті на основі солі міді й кислоти, із введенням сполук, що містять оксоаніони фосфору, який відрізняється тим, що переробку здійснюють в електроліті, що містить як сіль міді - 160-180 г/дм³ тетрафторборату міді й 10-25 г/дм³ пірофосфату міді, а як кислоту - 30 г/дм³ борної кислоти і 90-120 г/дм³ пірофосфорної кислоти, а електроліз здійснюють при катодній густині струму 800-1200 А/м² і співвідношенні площі поверхні катода і анода Sa : Sк = (0,5-10) : 1.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20963
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009_Trubnikova_Patent_88513.PDF175,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.