Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20967
Назва: Підвищення техніко-економічних показників колісних тракторів з безступінчастими трансмісіями раціональною зміною параметрів регулювання гідромашин в процесі розгону
Інші назви: Improving technical and economic indicators of wheeled tractors with continuously variable transmission by a rational change of regulation hydromachines parameters during acceleration
Автори: Кожушко, Андрій Павлович
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.22.02 – автомобілі та трактори
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.13
Установа захисту: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науковий керівник: Бондаренко Анатолій Ігорович
Склад спеціалізованої вченої ради: Марченко Андрій Петрович
Парсаданов Ігор Володимирович
Осетров Олександр Олександрович
Ключові слова: колісний трактор; гідрооб'ємно-механічна трансмісія; динамічні процеси при розгоні; техніко-економічні показники; гідрооб'ємна передача; машинно-тракторний агрегат; регулювання гідромашин; автореферат дисертації; wheeled tractor; hydrovolumetric mechanical transmission; dynamic processes during acceleration; technical and economic indicators; hydrovolumetric gear; tractor units; regulation hydromachines
УДК: 629.4.075
Дата публікації: 2016
Видавництво: НТУ "ХПІ"
Бібліографічний опис: Кожушко А. П. Підвищення техніко-економічних показників колісних тракторів з безступінчастими трансмісіями раціональною зміною параметрів регулювання гідромашин в процесі розгону [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.22.02 / Андрій Павлович Кожушко ; [наук. керівник Бондаренко А. І.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18. – укр.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2016 р. Дисертацію присвячено підвищенню техніко-економічних показників машинно-тракторних агрегатів з гідрооб'ємно-механічними трансмісіями за рахунок використання раціональних законів зміни параметрів регулювання гідромашин гідрооб'ємної передачі в процесі розгону. Складена комплексна математична модель систем машинно-тракторного агрегату, вдосконалено математичний опис зміни сили тяги на гаку шляхом урахування процесу заглиблення плуга в процесі виходу на технологічний режим при виконанні операції "оранка". Встановлено вплив зміни робочого об'єму гідромотору при різних законах зміни параметрів регулювання гідромашин гідрооб'ємної передачі на динаміку розгону машинно-тракторного агрегату. Визначено вплив зміни часу розгону машинно-тракторного агрегату при різних законах зміни параметрів регулювання гідромашин гідрооб'ємної передачі. Сформовано раціональні закони зміни параметрів регулювання гідромашин гідрооб'ємної передачі, при яких підвищуються техніко-економічні показники машинно-тракторного агрегату.
The dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of Science (Technology) on the specialty 05.22.02 – automobiles and tractors. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2016. Dissertation is devoted to improve the technical and economic performance of wheeled tractors with hydrovolumetric mechanical transmission by detecting changes in the parameters of rational regulation of hydromachines during acceleration. Compiled complex mathematical model of the system tractor units improved the mathematical description of the changes tractive force on the hook by taking into account the process of deepening the plow in entering the technological mode of operation "plowing". The influence of changes in the working volume hydraulic parameters changes various laws regulating hydraulic machines hydrovolumetric transmission to dynamics of dispersal tractor unit. The influence of changes in time acceleration tractor unit under various laws of parameters regulating hydraulic machines hydrovolumetric transmission. Formed rational laws change control parameters of hydrovolumetric gear in which the increase of technical and economic parameters of the machine and tractor unit.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20967
Розташовується у зібраннях:05.22.02 "Автомобілі та трактори"
Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avtoreferat_2016_Kozhushko_Pidvyshchennia_tekhniko.pdf963,32 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.