Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20973
Title: Спосіб електроосадження нікель-мідного покриття на магніт NdFeB
Authors: Майзеліс, Антоніна Олександрівна
Байрачний, Борис Іванович
Трубнікова, Лариса Валентинівна
Девізенко, Олександр Юрійович
Keywords: модель корисна; патент; гальваностегія; неодим; залізо; бор; покриття багатошарове; електроліз
Issue Date: 2010
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 48590 Україна, МПК (2009) C25D 3/56, C25D 5/10, C25D 7/00. Спосіб електроосадження нікель-мідного покриття на магніт NdFeB [Текст] / А. О. Майзеліс, Б. І. Байрачний, Л. В. Трубнікова, О. Ю. Девізенко ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u200909930 ; заяв. 29.09.2009 ; публ. 25.03.2010, Бюл. № 6, 2010 р. – 6 с.
Abstract: Спосіб електроосадження нікель-мідного покриття на магніт NdFeB, при якому використовують розчини, що містять іони міді, нікелю і сполуки фосфору та амонію, який відрізняється тим, що нікель-мідне покриття осаджують у вигляді мультишарового покриття (Cu-Ni)/(Ni-Cu) з електроліту, що включає іони нікелю і міді у співвідношенні [Ni²⁺]:[Cu²⁺] = 2 ÷ 10, сполуки фосфору та іони амонію у вигляді 180-450 г/дм³ амонію пірофосфорно-кислого, 4-5 г/дм³ амонію хлориду й амонію гідроксиду до рН 8,2-8,7, при періодичній зміні струму від J₁ = 20-70 А/м² протягом t₁ = 50-90 с до J₂ = 50-200 А/м² протягом t₂ = 20-50 с, на підшар, що наносять у розчині ванни уловлювання цього електроліту при рН розчину 9,0-9,5 і концентрації [Сu²⁺] менше ніж 1 г/дм³, а [Ni²⁺] більше ніж 3 г/дм³.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20973
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010_Maizelis_Patent_48590.PDF154,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.