Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20988
Title: Спосіб електрохімічного формування покриття діоксидом олова, що легований сурмою, на титані
Authors: Майзеліс, Антоніна Олександрівна
Байрачний, Борис Іванович
Трубнікова, Лариса Валентинівна
Артеменко, Валентина Мефодіївна
Keywords: патент; винахід; гальваностегія; електроліт; електрод; фенол
Issue Date: 2015
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 110258 Україна, МПК C25D 3/60 (2006.01). Спосіб електрохімічного формування покриття діоксидом олова, що легований сурмою, на титані [Текст] / А. О. Майзеліс, Б. І. Байрачний, Л. В. Трубнікова, В. М. Артеменко ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № a 2014 02414 ; заяв. 11.03.2014 ; публ. 10.12.2015, Бюл. № 23. – 6 с.
Abstract: Винахід належить до області гальваностегії, а саме діоксидолов'яного покриття, що леговане сурмою, на титані. Оловосурм'яне покриття електроосаджують в електроліті, що містить іони олова, сурми, пірофосфату і тартрату, при періодичної зміні катодних густин струму від 30-60 А/м² протягом 50-150 с до 200-250 А/м² протягом 60-120 с, на підшар сплаву, що електроосаджують у ванні уловлювання електроліту при катодній густині струму 20-25 А/м², оловосурм'яне покриття сушать і окислюють у ванні уловлювання електроліту з додаванням гідроксиду калію до рН 9,0-9,5 при анодній густині струму 80-100 А/м². Технічний результат: ресурсозбереження і підвищення стійкості при експлуатації.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20988
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015_Maizelis_Patent_110258.PDF184,76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.