Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21345
Название: Параметрична оптимізація умовно стійких електромеханічних систем методом діаграм якості керування
Другие названия: Parametric optimization of conditionally stable electromechanical systems via control quality diagram technique
Авторы: Кунченко, Тетяна Юріївна
Научная степень: кандидат технічних наук
Уровень диссертации: кандидатська дисертація
Шифр и название специальности: 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи
Совет защиты: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.04
Учреждение защиты: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Научный руководитель: Худяєв Олександр Андрійович
Состав специализированного ученого совета: Клепіков Володимир Борисович
Сокол Євген Іванович
Осичев Олександр Васильович
Ключевые слова: електромеханічна система; системи керування; багатократноінтегруюча система; оптимізація; умовно стійка система; діаграма якості керування; збільшення показників якості; ефективність керування; запас стійкості; автореферат дисертації; electromechanical system; control system; multiple-integration system; conditionally stable system; control quality diagram; quality index enhancement; control efficiency; Q-factor; stability margin
УДК: 62.83-52
Дата публикации: 2016
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Кунченко Т. Ю. Параметрична оптимізація умовно стійких електромеханічних систем методом діаграм якості керування [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 / Тетяна Юріївна Кунченко ; [наук. керівник Худяєв О. А.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18. – укр.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2016. Дисертація присвячена визначенню і дослідженню задач оптимізації параметрів астатичних регуляторів багатократноінтегруючих систем з використанням мінімаксних критеріїв оптимізації. Виконано аналіз способів параметричної оптимізації та підвищення ефективності керування умовно стійкими багатократноінтегруючими електромеханічними системами (ЕМС) методом діаграм якості керування. Теоретично обґрунтовано існування оптимального рішення для керування такими ЕМС на основі комплексного критерія якості керування – максимуму добротності та запасу стійкості (МДС). Розроблені комп'ютерні методики побудови та аналізу діаграм якості керування (ДЯК) систем у часовій і частотних областях, на яких виділені області підвищеної добротності та запасу стійкості (ПДС). Обґрунтована інженерна методика застосування діаграм якості керування до задачі оптимізованого синтезу по критерію МДС систем з астатизмом другого і третього порядків. Виконано параметричну оптимізацію за критерієм МДС різноманітних умовно стійких ЕМС з послідовною та паралельної корекцією з урахуванням особливостей структури об'єкта керування, включаючи до її складу немінімально-фазові ланки. Розглянуті конкретні приклади підвищення ефективності керування ЕМС методом ДЯК з оптимізацією їх параметрів за мінімаксним критерієм МДС. Доказано можливість збільшення добротності систем у межах 20% і при заданій добротності збільшення запасу стійкості на 10%.
The dissertation for the degree of technical sciences candidate by specialty 05.09.09 – electrical complexes and systems. – NTU "KhPI". – Kharkiv, 2016. The dissertation is devoted to researching and solving parameter optimization problems for multiple-integration system astatic regulators with minimax criterion application. Parametric optimization and control efficiency enhancement methods are analyzed as applied to conditionally stable multiple-integration electromechanical systems through control quality diagram technique. Existence of the optimal solution for conditionally stable electromechanical system control on the basis of a complex control efficiency criterion – Q-factor maximum and stability margin - is theoretically substantiated. Computer-aided techniques are worked out to develop and analyze conditionally stable system control quality diagrams in time and frequency domains in which zones of enhanced Q-factor and stability margin are marked. An engineering technique is validated for control quality diagram application to optimization synthesis of systems with astatism of the 2nd and 3rd order using the control quality diagram technique criterion. Control quality diagram technique criterion based parametric optimization of different conditionally stable electromechanical systems with series and parallel compensation is performed taking into account the control object structure features, including nonminimum phase links as its components. Specific examples of electromechanical system control enhancement via the control quality diagram technique application are considered with the system parameter optimization on the control quality diagram technique minimax criterion. Feasibility of 20% system Q-factor enhancement and 10% increase in the stability margin for a given Q is proved.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21345
Располагается в коллекциях:05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
avtoreferat_2016_Kunchenko_Parametrychna_optymizatsiia.pdf6,76 MBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.