Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21362
Title: Удосконалення економічної оцінки енергозаощадження
Authors: Гаврись, Олександр Миколайович
Білоцерківський, Олександр Борисович
Замула, Олексій Олександрович
Шведун, Вікторія Олександрівна
Гаврись, Микола Олександрович
Ширяєва, Наталя Володимирівна
Гаврись, Петро Олександрович
Другова, Олена Сергіївна
Гаврікова, Аліна Олегівна
Лук'яниця, Ігор Юрійович
Кондращенко, Олександр Миколайович
Keywords: виробництво енергоресурсів; транспортування енергоресурсів; тарифи на теплову енергію; економія енергії; енергозаощадження; енергоресурси; енергоносії
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Удосконалення економічної оцінки енергозаощадження : монографія / О. М. Гаврись [та ін.] ; ред. О. М. Гаврись ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – 177 с.
Abstract: Розглянуто крупну науково-економічну проблему, що полягає в розробці та вдоско-наленні сучасних методів економічної оцінки при виробництві та транспортуванні енерго-ресурсів, які дозволяють об’єктивно визначити відповідні інвестиційні та поточні витрати, економічну ефективність різних варіантів енергозаощадження, та виявити оптимальні варіанти. Удосконалено методику оцінки та прогнозування капітальних та експлуатаційних витрат при виробництві та транспортуванні енергоносіїв та в енергозаощадженні. Розроблено методику оцінки економічної ефективності заходів по енергозбереженню на основі сучасних підходів. Удосконалено економіко-математичну модель оптимізації витрат в енергетиці за рахунок додаткових типових умов та відповідних їм обмежень. Розроблено економіко-математичну модель стабілізації існуючих тарифів на теплову енергію на основі оптимізації використання паливних ресурсів. Розроблено методичні рекомендації по формуванню тарифів при виробництві та транспортуванні енергоносіїв. Монографія призначена для наукових співробітників та практичних працівників, які досліджують проблеми енергозаощадження в умовах України та за кордоном, викладачів, аспірантів, студентів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21362
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"
Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Havrys_Udoskonalennia_ekonomichnoi_2012.pdf2,16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.