Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21380
Title: Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу "Педагогічна етика"
Authors: Середа, Наталія Вікторівна
Пономарьов, Олександр Семенович
Keywords: професійна культура; педагогічна етика; викладачі вищої школи; вимоги до викладача; педагогічна професійна культура; педагогіка; етика; моральна культура; педагогічний гуманізм; педагогічний оптимізм; колективізм; категорії етики; моральна відповідальність; моральна свідомість; моральна діяльність педагога; педагогічна майстерність; моральні відносини; системи відносин
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу "Педагогічна етика" : для студ. денної та заочної форм навч. освітнього ступеню "магістр" спец. 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" / уклад. Н. В. середа, О. С. Пономарьов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 68 с.
Abstract: Метою вивчення дисципліни "Педагогічна етика" є формування у майбутніх викладачів вищої школи моральних цінностей педагогічної професії через засвоєння її нормативних засад, розвиток і саморозвиток професійної етичної культури на рефлексивній основі. У методичних вказівках міститься програма курсу, методичні вказівки до самостійної роботи студентів, контрольне завдання з курсу для студентів заочної форми навчання, інформаційно-методичне забезпечення дисципліни. Призначений для магістрів спеціальності "Педагогіка вищої школи".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21380
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2016_Pedahohichna_etyka.PDF1,12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.