Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21807
Title: Гальванічне покриття сплавами заліза для зміцнення поверхні деталей зі сталі та чавуну
Authors: Ведь, Марина Віталіївна
Каракуркчі, Ганна Володимирівна
Сахненко, Микола Дмитрович
Зюбанова, Світлана Іванівна
Єрмоленко, Ірина Юріївна
Keywords: патент; модель корисна; гальванотехніка; електроосадження; молібден; вольфрам; електроліт
Issue Date: 2014
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 93318 Україна, МПК C25D 3/20 (2006.01). Гальванічне покриття сплавами заліза для зміцнення поверхні деталей зі сталі та чавуну [Текст] / М. В. Ведь, Г. В. Каракуркчі, М. Д. Сахненко. С. І. Зюбанова, І. Ю. Єрмоленко ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u 2014 04347 ; заяв. 22.04.2014 ; публ. 25.09.2014, Бюл. № 18. – 5 с.
Abstract: Гальванічне покриття сплавами заліза для зміцнення поверхні деталей зі сталі та чавуну, отримане шляхом осадження з комплексного цитратного електроліту на основі сульфату заліза (III). Крім цього, до складу покриття додатково вводиться вольфрам, процес катодного осадження проводять при температурі 20-25 °C імпульсним струмом амплітудою 3,5-6 А/дм² при тривалості імпульсу 5·10⁻³ - 1·10⁻² та паузи 1·10⁻² - 2·10⁻².
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21807
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Технічна електрохімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_Ved_Patent_93318.pdf186,15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.