Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22182
Title: Електрохімічний рециклінг псевдосплавів вольфраму
Authors: Єрмоленко, Ірина Юріївна
Ведь, Марина Віталіївна
Сахненко, Микола Дмитрович
Keywords: хімічні елементи; вольфрам; псевдосплави; переробка псевдосплавів; електроліти; анодне розчинення; рециклінг; переробка відходів; вторинна переробка
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Єрмоленко І. Ю. Електрохімічний рециклінг псевдосплавів вольфраму : монографія / І. Ю. Єрмоленко, М. В. Ведь, М. Д. Сахненко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 162 с.
Abstract: Розглянуто сучасні хімічні та електрохімічні технології переробки вольфрамвмісної вторинної сировини. Висвітлено фізико-хімічне підґрунтя електрохімічних процесів при анодному розчиненні псевдосплавів вольфраму, детально розглянуто окремі стадії електродних реакцій, закономірності впливу компонентів електроліту та параметрів нестаціонарного електролізу на перебіг цільових реакцій. Значну увагу приділено удосконаленню технології електрохімічної переробки вольфрамвмісного брухту і одержання покриттів сплавами вольфраму з широким спектром функціональних властивостей. Монографія розрахована на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання напрямку "Хімічна технологія та інженерія", "Екотехнологія", а також фахівців у галузі хімічної технології.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22182
ISBN: 978–617–7188–34–5
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yermolenko_Elektrokhimichnyi_retsyklinh_2014.pdf2,98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.