Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22588
Title: Спосіб нанесення гальванічного покриття сплавами заліза для зміцнення поверхні деталей зі сталі та чавуну
Authors: Ведь, Марина Віталіївна
Каракуркчі, Ганна Володимирівна
Сахненко, Микола Дмитрович
Зюбанова, Світлана Іванівна
Єрмоленко, Ірина Юріївна
Keywords: патент; винахід; гальванотехніка; електроосадження; молібден; вольфрам; мікротвердість; зносостійкість; електроліт
Issue Date: 2016
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 111232 Україна, МПК C25D 3/20 (2006.01). Спосіб нанесення гальванічного покриття сплавами заліза для зміцнення поверхні деталей зі сталі та чавуну [Текст] / М. В. Ведь, Г. В. Каракуркчі, М. Д. Сахненко, С. І. Зюбанова, І. Ю. Єрмоленко ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № a 2014 04353 ; заяв. 22.04.2014 ; публ. 11.04.2016, Бюл. № 7. – 6 с.
Abstract: Винахід стосується гальванотехніки, використовується в хімічній та машинобудівній промисловості. Спосіб полягає в катодному осадженні з комплексного цитратного електроліту, процес проводять при температурі 20-25 °C, імпульсному струмі амплітудою 3,5-6,0 А/дм² при тривалості імпульсу 5·10⁻³-1·10⁻² с та паузи 1·10⁻²-2·10⁻² с з електроліту складу, моль/дм³: сульфат заліза (III) - 0,1 - 0,15; молібдат натрію - 0,06-0,08; вольфрамат натрію - 0,04-0,06; цитрат натрію - 0,2-0,3; сульфат натрію - 0,1-0,15; борна кислота - 0,1. Технічний результат: спосіб, що заявляється, дозволяє наносити покриття з підвищеною мікротвердістю та корозійною тривкістю для деталей зі сталі та чавуну з вмістом молібдену 25-40 % мас. та вольфраму 6-9 % у сплаві при виході за струмом 65-85 %.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22588
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Технічна електрохімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Ved_Patent_111232.pdf215 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.