Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22589
Title: Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій
Authors: Посохов, Ігор Михайлович
Keywords: ризик; ризик-менеджмент; управління ризиками; фактори ризику; корпорація; корпоративне управління; категорії ризиків; класифікація ризиків; наукові школи ризик-менеджменту; наукова школа ризикології; ризикологія; міжнародні стандарти управління ризиками; методи управління ризиками; фінансовий стан корпорацій
Issue Date: 2014
Publisher: ПВПП "СЛОВО"
Citation: Посохов І. М. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій : монографія / І. М. Посохов. – Харків : ПВПП "СЛОВО", 2014. – 499 с.
Abstract: У пропонованій монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти управління ризиками сучасних корпорацій, досліджено категорія корпорація та її економічна сутність, сутність категорії ризик та управління ризиками корпорацій, наукові розробки закордонних, російських шкіл ризик-менеджменту та вітчизняних шкіл ризикології, існуючі підходи до управління ризиками корпорацій в економіці та корпорацій, що співпрацюють із залізничним транспортом, методичне забезпечення управління ризиками корпорацій, комплексний аналіз фінансового стану корпорацій і оцінка ймовірності їх банкрутства, нечіткий аналіз ризиків корпорацій, що співпрацюють з залізничним транспортом, управління ризиками корпорацій, що співпрацюють з залізничним транспортом. Для економістів, фахівців з управління, науковців, керівників та фахівців органів державного управління, керівників та топ-менеджерів корпорацій, фахівців та практиків, що цікавляться проблемами управління ризиками корпорацій. Посохов Ігор Михайлович – кандидат економічних наук, доцент кафедри "Організація виробництва та управління персоналом" НТУ "ХПІ". Напрям наукової діяльності: управління ризиками, ціноутворення, маркетинг, менеджмент, інноваційна діяльність, управління персоналом. Автор більш ніж 80 наукових і науково-методичних робіт, серед яких підручник та 4 навчальні посібники, у тому числі з грифом МОН, 59 наукових статей та тез. У коло наукових інтересів входять проблеми менеджменту, управління ризиками (ризик-менеджменту), маркетингу, ціноутворення, інноваційної діяльності, державного регулювання економіки та цін, лізингу. Фахівець у галузі менеджменту, управління ризиками, ціноутворення, маркетингу та фінансів. Має великий досвід роботи у вищих навчальних закладах України.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22589
ISBN: 978–617–7035–00–7
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posokhov_Teoretychni_ta_praktychni_2014.pdf4,71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.