Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22594
Title: Спосіб одержання електролітичних покриттів залізо-кобальт
Authors: Єрмоленко, Ірина Юріївна
Ведь, Марина Віталіївна
Сахненко, Микола Дмитрович
Зюбанова, Світлана Іванівна
Каракуркчі, Ганна Володимирівна
Галак, Олександр Валентинович
Keywords: патент; модель корисна; осадження електрохімічне; імпульс; електроліз
Issue Date: 2016
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 104690 Україна, МПК C25D 3/56 (2006.01). Спосіб одержання електролітичних покриттів залізо-кобальт [Текст] / І. Ю. Єрмоленко, М. В. Ведь, М. Д. Сахненко, С. І. Зюбанова, Г. В. Каракуркчі, О. В. Галак ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u 2015 08500 ; заяв. 31.08.2015 ; публ. 10.02.2016, Бюл. № 3. – 4 с.
Abstract: Спосіб одержання електролітичних покриттів залізо-кобальт включає застосування нестаціонарних режимів електролізу. Катодну поляризацію здійснюють уніполярним імпульсним струмом з амплітудою 4 А/дм², в робочому діапазоні тривалості імпульсу 2∙10⁻²-5∙10⁻² с і паузи 5∙10⁻³-5∙10⁻² с, у розчині електроліту, що містить сульфат заліза (III), сульфат кобальту, цитрат натрію, сульфат натрію, борну кислоту, при температурі 20-25 °C, рН 3,5-4.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22594
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Технічна електрохімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Yermolenko_Patent_104690.pdf150,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.