Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2260
Title: Розрахунки на опір втомленості
Authors: Киркач, Борис Миколайович
Конохов, Володимир Іванович
Погорілов, Сергій Юрійович
Хавін, Валерій Львович
Шергін, Сергій Юрійович
Автономова, Людмила Володимирівна
Keywords: стержні; міцність; навантаження; втомленість
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Розрахунки на опір втомленості : навч.-метод. посіб. з розділу курсу "Опір матеріалів" для студ. машинобудівних спец. / Б. М. Киркач [та ін.]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2012. - 105 с.
Abstract: Розглядаються теоретичні аспекти розрахунків стержнів на міцність в умовах дії змінних у часі навантажень. Враховується вплив концентрації напружень, масштабного фактору, якості обробки поверхні реальної деталі на запаси міцності з втомленості і текучості при складному навантаженні. Надаються розрахункові схеми і чисельні дані для виконання індивідуальних розрахунково-проектувальних завдань, приклад їх розв’язання. Призначено для студентів машинобудівних спеціальностей. Може бути корисним для викладачів, а також аспірантів, інженерів та наукових працівників.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2260
Appears in Collections:Кафедра "Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sopromat_Kyrkach_Rozrahunky na opir.pdf5,59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.