Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22644
Title: Корозійні та механічні властивості бінарних та тернарних сплавів на основі заліза та кобальту
Authors: Каракуркчі, Ганна Володимирівна
Глушкова, Марина Олександрівна
Ведь, Марина Віталіївна
Єрмоленко, Ірина Юріївна
Гапон, Юліана Костянтинівна
Keywords: електроліт цитратно-пірофосфатний; гідроксид натрію; кислота сульфатна; мікротвердість; стійкість корозійна; електроліз
Issue Date: 2013
Publisher: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
Citation: Корозійні та механічні властивості бінарних та тернарних сплавів на основі заліза та кобальту / Г. В. Каракуркчі [та ін.] // 23-тя Відкрита наук.-техн. конф. молодих науковців і спеціалістів "Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи: матеріали конференції КМН-2013", 23-25 жовтня 2013 р. / відп. ред. З. Т. Назарчук. – Львів : ФМІ НАНУ, 2013. – С. 135-137.
Abstract: Досліджено корозійні властивості електролітичних сплавів Fe-Мо та Co-Ag-Mo, осаджених з цитратного та полілігандного цитратно-пірофосфатного електролітів. Встановлено, що покриття сплавом залізо-молібден відрізняється підвищеною мікротвердістю відносно сплавотвірних металів.
Corrosion properties of electrolytic Fe-Mo and Co-Ag-Mo alloys deposited from citrate and polyligand citrate-pyrophosphate electrolytes were studied. It was determined that coating iron-molybdenum alloy has a high value of microhardness.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22644
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karakurkchi_Koroziini_2013.pdf209,09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.