Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22868
Title: Організаційні аспекти розслідування небезпечних ситуацій на виробництві в системі управління та освіти
Authors: Демідова, Юлія Євгенівна
Павленко, Тетяна Семенівна
Keywords: випадок нещасний; захворювання професійне; аварія; розслідування; фактор шкідливий; фактор небезпечний; травматизм; охорона праці; місце робоче; статистика; законодавство
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Демідова Ю. Є. Організаційні аспекти розслідування небезпечних ситуацій на виробництві в системі управління та освіти : навч. посібник / Ю. Є. Демідова, Т. С. Павленко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 278 с.
Abstract: Висвітлено основні положення теоретичного матеріалу та практичного досвіду у вирішенні конкретних завдань з охорони праці в освітній та управлінській галу-зях діяльності. Призначено для студентів технічних ВНЗ денної і заочної форм навчання, а також для фахівців.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22868
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demidova_Orhanizatsiini_2015.pdf4,35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.