Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22898
Название: Аналіз Російських наукових шкіл ризик-менеджменту
Другие названия: Analysis of Russian scientific schools of risk management
Авторы: Бабич, Володимир Петрович
Посохов, Ігор Михайлович
Ключевые слова: корпорація; ризики корпорації; управління ризиками; діяльність банків; corporation; corporation risks; risk management
Дата публикации: 2013
Издательство: ВД "ІНЖЕК"
Библиографическое описание: Бабич В. П. Аналіз Російських наукових шкіл ризик-менеджменту / В. П. Бабич, І. М. Посохов // Бізнес Інформ. – 2013. – № 8. – С. 325-330.
Краткий осмотр (реферат): Мета статті полягає в дослідженні становлення та наукових розробок російської школи ризик-менеджменту, виявленні російських наукових шкіл ризик-менеджменту, виділенні ще невирішених проблем і напрямів наукових досліджень. Аналізуючи та узагальнюючи наукові праці представників російських наукових шкіл ризик-менеджменту, було досліджено становлення цих шкіл, систематизовано погляди науковців. Проведене дослідження продемонструвало, що російські наукові школи ризик-менеджменту перебувають на етапі становлення та активно розвиваються. Це підтверджує висока актуальність проблеми управління ризиками в сучасних умовах циклічного розвитку світової економіки, особливо після фінансово-економічної кризи 2008 – 2009 рр., яка сприяла зростанню кількості наукових досліджень та публікацій з цієї проблеми, як відомих, так і молодих науковців. Разом з тим, у сучасних наукових публікаціях досліджено та розкрито лише окремі питання управління ризиками, недостатньо досліджено технології, методики та методологію управління ризиками, у той час як достатньо багато наукових досліджень присвячено проблемі оцінки окремих видів ризиків, дослідженню фінансових ризиків, питанням управління ризиками в банківській сфері. Проведене дослідження дозволило встановити, що на сьогодні в Росії розвиваються дві провідні наукові школи ризик-менеджменту: московська та санкт-петербурзька. Аналіз наукових досліджень російських шкіл з ризик-менеджменту буде продовжено в подальших наукових публікаціях.
The goal of the article is to study establishment and scientific developments of Russian schools of risk management, revelation of Russian scientific schools of risk management and allocation of problems that are not solved and directions of scientific research. Analysing and generalising scientific works of representatives of Russian scientific schools of risk management, the article studies establishment of these schools and systemises opinions of the scientists. The conducted study showed that Russian scientific schools of risk management are at the stage of formation and actively develop. This is confirmed by high urgency of the problem of risk management under modern conditions of cyclic development of the world economy, especially after the financial and economic crisis of 2008 – 2009, which contributed to the growth of the number of scientific research and publications on this problem, both by famous and young scientists. At the same time, the modern scientific publications study and develop only individual issues of risk management and technologies, methods and methodology of risk management are studied insufficiently, while quite a number of scientific studies are devoted to the problem of assessment of individual types of risks, study of financial risks and issues of risk management in the banking sphere. The conducted study allowed establishment of the fact that two leading schools of risk management develop today in Russia: Moscow and Saint-Petersburg. Analysis of scientific studies of the Russian schools of risk management will be continued in the next scientific publications.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22898
Располагается в коллекциях:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Business_inform_2013_8_Babych_Analiz.pdf324,65 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.