Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22899
Название: Дослідження міжнародних стандартів управління ризиками
Другие названия: Study of international standards of risk management
Авторы: Дикань, Володимир Леонідович
Посохов, Ігор Михайлович
Ключевые слова: корпорація; міжнародні стандарти; страхування; корпоративна система управління; corporation
Дата публикации: 2014
Издательство: ВД "ІНЖЕК"
Библиографическое описание: Дикань В. Л. Дослідження міжнародних стандартів управління ризиками / В. Л. Дикань, І. М. Посохов // Бізнес Інформ. – 2014. – № 1. – С. 314-319.
Краткий осмотр (реферат): Мета статті полягає в дослідженні існуючих міжнародних стандартів з управління ризиками як важливого чинника вдосконалення управління ризиками вітчизняних корпорацій та підприємств і розробці рекомендацій із застосування міжнародних стандартів в Україні, зокрема в рамках побудови корпоративних систем управління ризиком. Проведене дослідження продемонструвало, що використані в стандартах з ризик-менеджменту підходи до організації процесу управління ризиками носять загальний позагалузевий характер, відрізняються ступенем деталізації, їх безсумнівною цінністю з позиції розвитку ризик-менеджменту в Україні є визначення загального напрямку процесів побудови корпоративних систем управління ризиком на практиці. Застосування викладених підходів на національному та корпоративному рівнях стандартизації в Україні в рамках побудови корпоративних систем управління ризиком дозволить вдосконалити управління ризиками корпорацій та підприємств. Перспективою подальших досліджень вітчизняних фахівців у галузі ризик-менеджменту є розробка вітчизняного стандарту з управління ризиками, враховуючи сучасні вітчизняні особливості розвитку ризик-менеджменту в Україні та провідний зарубіжний досвід.
The goal of the article lies in the study of existing international standards of risk management, an important factor of improvement of risk management in domestic corporations and enterprises and development of recommendations on application of international standards in Ukraine, in particular, within the framework of building corporate systems of risk management. The conducted study shows that approaches on organisation of the process of risk management, used in standards of risk management, are of general character and differ with the degree of detailing. Their undoubted value in development of risk management in Ukraine is identification of a general direction of building corporate systems of risk management in practice. The said approaches at the national and corporate levels of standartisation in Ukraine within the framework of building corporate systems of risk management would allow improvement of risk management in corporations and enterprises. The prospect of further studies of domestic specialists in the field of risk management is development of the domestic standard of risk management with consideration of modern domestic specific features of development of risk management in Ukraine and leading foreign experience.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22899
Располагается в коллекциях:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Business_inform_2014_1_Dykan_Doslidzhennia.pdf318,24 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.