Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23039
Название: Розробка комплексної методики оцінки екологічності природно-техногенних систем
Другие названия: Natural and man-made systems complex ecological assessment methodology development
Авторы: Ємельянова, Дар'я Ігорівна
Ключевые слова: ризик-аналіз; комплексна оцінка якості; MІPS-аналіз; risk analysis; complex quality assessment; MIPS-analysis
Дата публикации: 2016
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Ємельянова Д. І. Розробка комплексної методики оцінки екологічності природно-техногенних систем / Д. І. Ємельянова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 19 (1191). – С. 44-48.
Краткий осмотр (реферат): У статті розроблено алгоритмічне забезпечення встановлення рівня екологічності систем навколишнього природного середовища. Надане алгоритмічне забезпечення дозволяє встановити негативні фактори порушення гомеостазу природно-техногенних систем, надати комплексну оцінку екологічної якості природно-техногенних об’єктів. За запропонованим алгоритмом оцінки якості складного системного утворення з використанням MIPS-чисел, ризик-характеристик щодо стану об’єктів і факторів, пов’язаних з порушенням їх екологічності, одержано комплексну оцінку території дослідження (полігон твердих побутових відходів (ПТПВ) у Харківській області (м. Дергачі) і м. Рівне) з визначенням показників напруження і процесів дестабілізації екологічної безпеки. Проведені розрахунки на заданих територіях надали такі результати: за дією хімічних факторів впливу на водні системи відповідно до нормативів стану екологічний ризик на території Дергачівського і Рівненського ПТПВ визначений як прийнятний, чинником дестабілізуючої дії визнано хлориди.
The article provides an algorithmic support which determines the ecological level of systems of natural environment. The given algorithmic support allows identifying negative factors disturbing the homeostasis of man-made systems, and provides complex ecological quality assessment of man-made objects. Using the proposed algorithm of the quality assessment of a complicated systematic formation based on MIPS-numbers, risk-characteristic as to the conditions of objects and factors connected with ecological state disturbance, we have received a complex assessment of the studied territory (hard domestic waste landfill (HDWL) in Kharkiv region (the town of Dergachi) and Rivne city (Ukraine), with the pressure indices and ecological security destabilization processes being estimated. The calculations at the given territories have shown the following results: by the activity of chemical influence on the water systems according to the standards of conditions, the environmental risk on Dergachi and Rivne HDWL was determined as acceptable; chlorides were recognised as a destabilizing factor.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23039
Располагается в коллекциях:Вісник № 19

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vestnik_KhPI_2016_19_Yemelianova_Rozrobka.pdf267,91 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.