Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23060
Title: Електроосадження корозійностійких покриттів сплавами кобальту з підвищеними фізико-механічними властивостями
Authors: Козяр, М. О.
Гапон, Юліана Костянтинівна
Ненастіна, Т. О.
Глушкова, Марина Олександрівна
Ведь, Марина Віталіївна
Сахненко, Микола Дмитрович
Keywords: сплави кобальту; корозійна стійкість; електролітичні покриття; електроліти; сплавотвірні компоненти
Issue Date: 2015
Publisher: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
Citation: Електроосадження корозійностійких покриттів сплавами кобальту з підвищеними фізико-механічними властивостями / М. О. Козяр [та ін.] // Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи: матеріали конференції КМН-2015 : матеріали 24-ї Відкритої наук.-техн. конф. молодих науковців і спеціалістів КМН-2015. – Львів : ФМІ ім. Г. В. Карпенка, 2015. – С. 90-92.
Abstract: Визначені корозійна стійкість та механічні властвості електролітичних покриттів сплавами Co-Mo-W, одержаних з полілігандних цитратно-дифосфатних електролітів. Показано, що найбільш доцільним є співвідношення концентрацій сплавотвірних компонентів Со²⁺ / (WO₄²⁻ + MoO₄²⁻) = 1:1, а лігандів Сіt / Piro = 1:2.
Corrosion resistance and mechanical properties of electrolytic coating alloys Co-Mo-W, obtained from polilihand citrate-pyrophosphate electrolytes are determined. It is shown that the advisable concentration ratio of alloying components Со²⁺ / (WO₄²⁻ + MoO₄²⁻) = 1:1, and ligands Cit / Piro = 1:2.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23060
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziar_Elektroosadzhennia_2015.pdf203,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.