Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23243
Title: Педагогічна технологія, як необхідна складова у фаховій підготовці бакалаврів з психології
Authors: Хавіна, Ірина Валер'ївна
Keywords: вища освіта; модернізація освіти; прогнозований результат; моделювання; діяльнісний підхід; самореалізація; творчий розвиток
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Хавіна І. В. Педагогічна технологія, як необхідна складова у фаховій підготовці бакалаврів з психології / І. В. Хавіна // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2016) : наук. вид. : тези доп. 24-ї міжнар. наук.-практ. конф., [18-20 травня 2016 р.] : у 4 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 108.
ORCID: orcid.org/0000-0001-9038-0892
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23243
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MicroCAD_2016_Khavina_Pedahohichna.pdf513,27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.