Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23551
Title: Бухгалтерський облік
Authors: Давидюк, Тетяна Вікторівна
Манойленко, Олександр Володимирович
Ломаченко, Т. І.
Резніченко, А. В.
Keywords: бухгалтерський облік; бухгалтерський баланс; бухгалтерські рахунки; калькулювання; документообіг; інвентаризація; облікові регістри; необоротні активи; облік виробничих запасів; касові операції; дебіторська заборгованість; інвестиції; фінансові інвестиції; власний капітал; облік зобов'язань; оплата праці; облік операційних витрат; облік доходів; фінансова звітність
Issue Date: 2016
Publisher: ВД "Гельветика"
Citation: Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т. В. Давидюк [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Гельветика, 2016. – 392 с.
Abstract: Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисциплін "Бухгалтерський облік (основи)", "Фінансовий облік І", "Фінансовий облік ІІ" і спрямований на вироблення у студентів навичок щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Він гармонійно поєднує завдання теоретичного та практичного характеру. Для полегшення опанування матеріалу контрольні запитання та завдання представлені таким чином, щоб орієнтувати студента на самостійну перевірку якості засвоєння матеріалу, робити більш ефективним його спілкування з викладачем, націлюючи і на відповіді з конкретних питань, і на та творче мислення. У посібнику висвітлено теоретичні основи бухгалтерського обліку в умовах впровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Дана характеристика бухгалтерського обліку, його сутність, функції в системі управління економікою; предмет і метод бухгалтерського обліку. У навчальному посібнику розкрито особливості ведення фінансового обліку на підприємствах. Навчальний посібник розраховано для студентів економічних спеціальностей денної і заочної форм навчання, яким необхідне знання бухгалтерського обліку для успішного здійснення підприємницької діяльності.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5979-4077
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23551
ISBN: 978–966–916–097–3
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Davydiuk_Bukhhalterskyi_oblik_2016.pdf3,68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.