Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23669
Название: Тривимірна інформаційно-вимірювальна система задавання параметрів алмазного шліфування в умовах неповної інформації
Другие названия: The three-stage information-measuring system of setting parameters of diamond grinding of incomplete information
Авторы: Єнікєєв, Олександр Фанілович
Євсюкова, Фатима Магометбієвна
Зиков, Ігор Семенович
Ключевые слова: апаратні засоби; непрямі вимірювання; комп’ютерне моделювання; інформаційно-вимірювальна система; алмазне шліфування; шліфувальний верстат; hardware means; indirect measurements; computer simulation
Дата публикации: 2016
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Єнікєєв О. Ф. Тривимірна інформаційно-вимірювальна система задавання параметрів алмазного шліфування в умовах неповної інформації / О. Ф. Єнікєєв, Ф. М. Євсюкова, І. С. Зиков // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технології в машинобудуванні = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Technologies in mechanical engineering. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 5 (1177). – С. 41-47.
Краткий осмотр (реферат): На основі принципів децентралізації та розпаралелювання процесів обробки вхідних сигналів, методів безпосереднього цифрового та покоординатного управління, ієрархічного принципу, непрямих вимірювань мікронерівностей та різальної властивості круга розроблено тривимірну триступінчасту інформаційно-вимірювальну систему задавання параметрів алмазного шліфування. Побудовано математичні моделі апаратних засобів. На основі мінімізації квадратичного критерію якості з використанням еталонних математичних моделей апаратних засобів з відомим запізненням розроблено пристрої обробки сигналів. Складено схеми комп’ютерного моделювання процесів перетворення вхідних сигналів апаратними засобами інформаційно-вимірювальної системи. Встановлено ефективність апаратних засобів, які розроблено.
Devices of principles of decentralization and parallelization of incoming information processing, methods of coordinate and digital control, the hierarchical principle, indirect measurements of roughness and cutting properties of a circle developed of three-dimensional three-stage information-measuring system of setting parameters of diamond grinding. The mathematical models of interference of hardware means. Devices of signal processing means are designed on the basis of minimizing of a quadratic quality criterion with using standard mathematical models of hardware means with a known delay.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23669
Располагается в коллекциях:Вісник № 05
Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vestnik_KhPI_2016_5_Yenikieiev_Tryvymirna.pdf710,12 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.