Факультет комп'ютерних наук і програмної інженерії : [664] Главная страница раздела Просмотр статистики

Факультет "Інформатики і управління" був започаткований в 2000 році у відповідь на нагальні потреби науково-технічного прогресу сучасної людської спільності та, зокрема, економічного розвитку держави Україна. До складу факультету увійшли кафедри, які вже на протязі багатьох років вели підготовку фахівців в галузі управління на базі сучасних досягнень математичної оптимізації та широкого впровадження обчислювальної техніки. Вони накопичили великий досвід щодо сучасних інформаційних технологій, комп'ютерної техніки, математичних методів та засобів для вирішення наукових, технічних та технологічних проблем економіки, виробництва, освіти, комунікацій, бізнесу, спортивного менеджменту, охорони навколишнього середовища та здоров'я. Система навчання фахівців ґрунтується на органічному поєднанні фундаментальної математичної підготовки з глибоким оволодінням комп'ютерної техніки та сучасними інформаційними технологіями, професійним опануванням іноземними мовами та перекладом у галузі відповідних професій. Застосування навчальних сучасних технологій, широке впровадження обчислювальної техніки, засобів та програмних пакетів моделювання та проектування, активне застосування новітніх досягнень у галузях інформаційних технологій, використання сучасної аудіо- та відеотехніки, співробітництво з навчальними закладами та виробничими фірмами Німеччини, Австрії, Голландії, Великої Британії, США, Франції, Південної Кореї та цілої низки інших країн дають можливість готувати спеціалістів на рівні світових вимог. Факультет забезпечує можливість проходження стажування у провідних навчальних закладах Західної Європи під час навчання та після одержання вищої освіти. Факультет має розгалужену базу сучасної комп'ютерної техніки, яка налічує понад 200 персональних комп'ютерів. Кафедри факультету мають свої локальні інформаційні мережі з виходами в інформаційну мережу університету та в INTERNET. Всі випускники факультету отримують направлення на роботу на підставі замовлень державних та приватних установ. На факультеті працюють 26 професорів, докторів наук; 65 доцентів, кандидати наук. Під час навчання студенти беруть участь у виконанні наукових розробок кафедр за замовленнями підприємств, фірм та наукових організацій.

Просмотр