Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24020
Title: Антикризове управління на вітчизняних та закордонних підприємствах: теорія, діагностика кризового стану, соціально-економічні аспекти управління
Other Titles: Anticrisis Management at Domestic and Foreign Enterprises
Authors: Линник, Олена Іванівна
Смоловик, Раїса Федорівна
Юр'єва, Ірина Анатоліївна
Keywords: економічна криза; антикризові заходи; банкрутства підприємств; антикризові стратегії управління; моделювання економічних процесів; оподаткування; трудові ресурси; стратегічне планування; оперативне планування; фінансова санація підприємства; реструктуризація підприємства
Issue Date: 2013
Publisher: Підручник НТУ "ХПІ"
Citation: Линник О. І. Антикризове управління на вітчизняних та закордонних підприємствах: теорія, діагностика кризового стану, соціально-економічні аспекти управління : монографія / О. І. Линник, Р. Ф. Смоловик, І. А. Юр'єва ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2013. – 544 с.
Abstract: Представлено авторське бачення ролі антикризового управління підприємством в міжнародній та вітчизняній економіці, надано хронологічний аналіз кризових явищ у світі, визначено взаємозв'язок взаємозумовлених внутрішніх і зовнішніх умов поняття "антикризове управління", запропонована система та розроблена математична модель кількісної та якісної оцінки спрямованості управлінського персоналу при прийнятті рішень та діагностиці кризового стану підприємства. Матеріал рекомендовано для наукових і практичних працівників, студентів і слухачів вузів України.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24020
ISBN: 978–966–2426–79–3
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lynnyk_Antykryzove_upravlinnia_2013.pdf1,49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.