Кафедра "Економічний аналіз і облік" : [1940] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Манойленко Олександр Володимирович
Про кафедру
Заснував кафедру у 1996 р. д.е.н., професор Тимофеєв Володимир Миколайович.
З 2012 року кафедру очолює д.е.н. професор Манойленко Олександр Володимирович.
Кафедра є випускаючою за спеціальністю «Облік та аудит»
З початку свого заснування у 1996 році та на протязі останніх 15 років, кафедра є провідною ланкою НТУ «ХПІ» з випуску фахівців економічної спеціальності за фахом "Економіка і підприємництво". Наші випускники отримують сучасну класичну економічну освіту, яка дозволяє працевлаштовуватися у провідні національні компанії, засновувати власну справу, будувати кар’єру на високих посадах у органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Спеціальність "Облік та аудит" та відповідні кваліфікаційні рівні «Бакалавр», «Спеціаліст» «Магістр» дозволяють абітурієнтам отримати освіту як починаючи з моменту закінчення школи, ліцею або технікуму, так і отримати другу вищу освіту або підвищити свій освітянський рівень.
Наші спеціалізації: «Економічна безпека», «Контроль і ревізія» та «Оподакування» здійснюють вичерпно повне охоплення широкого кола економічних питань, які у подальшої професійної діяльності слугують фундаментальною базою реалізації життєвих цілей та нагальних завдань наших випускників.
Кафедра розташована в навчальному корпусі № 1, на 9-м поверсі в аудиторії 901.
Контактні телефони: викладацька: 707-62-74; завідувач кафедрою: 707-60-74; факс: 707-60-74.
Науковi напрямки
Аналіз і оцінка економічної безпеки підприємств.
Оцінка капіталізації суб‘єктів господарювання та їх інвестиційна привабливість.
Оцінкою виробничого потенціалу промислових підприємств і інвестиційних проектів.
Аналіз і оцінка рівня ліквідності та платоспроможності підприємств.
Бухгалтерський, фінансовий, податковий і управлінський облік та контроль на підприємствах різних галузей, банківській та бюджетній сфері. Ефективність використання бюджетних коштів, облік у бюджетній сфері.
Антикризове й стратегічне управління, моделювання бізнес-систем, консалтинг, управлінський облік, інвестиційне й венчурне фінансування
Випускаючi спецiaльностi
Облік та аудит

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 1940
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2010Сравнительный анализ современных методов управления дебиторской задолженностьюПогорелов, Игорь Николаевич; Яценко, А. В.
2010Облік оборотних активів підприємств: проблеми та шляхи розв’язанняЄршова, Наталя Юріївна; Назаренко, О. В.
2010Некоторые аспекты повышения эффективности информационного обеспечения процесса производстваБессонов, Л. П.; Подольская, Анна Леонидовна
2010Впровадження інформаційних систем управління виробництвом як фактор ефективного функціонування підприємстваШульга, Олексій Віталійович
2010Оцінка оновлення основних засобів за рахунок позикових коштівГаврись, Микола Олександрович
2010Удосконалення оподаткування в сучасних умовахГришина, Ернестіна Василівна; Чередка, Д. І.
2010Моделювання експертних систем до вирішення економічних завдань на машинобудівних підприємствахЛошакова, Світлана Євгенівна; Тимченко, І. Є.; Чорна, Тетяна Іванівна
2010Оптимізація руху грошових потоків на підприємствах торгівліІванова, О. А.; Мехович, Сергій Анатолійович
2010Проблемы централизации ремонтно-технического обслуживания на предприятияхПогорелов, Игорь Николаевич
2010Дослідження рівня оснащення вітчизняного АПКМардус, Наталія Юріївна
2010Информационная безопасность в деятельности промышленных предприятийЛошакова, Светлана Евгеньевна; Немыкина, Ю. В.
2010Обґрунтування виробничої програми підприємства в ринкових умовахМостовий, С. П.; Чекаліна, Елеонора Петрівна; Сікетіна, Наталія Геннадіївна
2010Дослідження підходів до обліку та аналізу прибутку підприємства з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішеньЄршова, Наталя Юріївна; Пахомова, Т. Г.
2010Аналіз традиційних методів розподілу непрямих витрат та пропозиції щодо їх удосконаленняЛарка, Анастасія Миколаївна
2010Основные направления погашения дебиторской задолженности в современных условиях хозяйствованияГаврисюк, Ярослав Филиппович; Федорова, Е. В.
2010Аналітичні процедури в аудиті: теоретичний та практичний аспектТимофеєв, Володимир Миколайович; Бондаренко, Н. О.
2010Амортизація: економічна сутність та відображення в бухгалтерському облікуРета, Марина Володимирівна
2006Оцінка інноваційного потенціалу методом порівняльного аналізу індикаторів виробництва, праці та персоналуРайт, Міхаель; Перерва, Петро Григорович; Смоловик, Раїса Федорівна
2014Застосування системи збалансованих показників для визначення економічної ефективності діяльності підприємстваГрішина, Ернестіна Василівна; Александрова, Вікторія Олександрівна; Хаустова, Ірина Євгенівна
2010Впровадження інноваційної діяльності як рушійний фактор конкурентоспроможності підприємстваТимофеєв, Володимир Миколайович; Масюк, В. М.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 1940