Кафедра "Економічний аналіз та облік" : [1920] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Манойленко Олександр Володимирович
Про кафедру
Заснував кафедру у 1996 р. д.е.н., професор Тимофеєв Володимир Миколайович.
З 2012 року кафедру очолює д.е.н. професор Манойленко Олександр Володимирович.
Кафедра є випускаючою за спеціальністю «Облік та аудит»
З початку свого заснування у 1996 році та на протязі останніх 15 років, кафедра є провідною ланкою НТУ «ХПІ» з випуску фахівців економічної спеціальності за фахом "Економіка і підприємництво". Наші випускники отримують сучасну класичну економічну освіту, яка дозволяє працевлаштовуватися у провідні національні компанії, засновувати власну справу, будувати кар’єру на високих посадах у органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Спеціальність "Облік та аудит" та відповідні кваліфікаційні рівні «Бакалавр», «Спеціаліст» «Магістр» дозволяють абітурієнтам отримати освіту як починаючи з моменту закінчення школи, ліцею або технікуму, так і отримати другу вищу освіту або підвищити свій освітянський рівень.
Наші спеціалізації: «Економічна безпека», «Контроль і ревізія» та «Оподакування» здійснюють вичерпно повне охоплення широкого кола економічних питань, які у подальшої професійної діяльності слугують фундаментальною базою реалізації життєвих цілей та нагальних завдань наших випускників.
Кафедра розташована в навчальному корпусі № 1, на 9-м поверсі в аудиторії 901.
Контактні телефони: викладацька: 707-62-74; завідувач кафедрою: 707-60-74; факс: 707-60-74.
Науковi напрямки
Аналіз і оцінка економічної безпеки підприємств.
Оцінка капіталізації суб‘єктів господарювання та їх інвестиційна привабливість.
Оцінкою виробничого потенціалу промислових підприємств і інвестиційних проектів.
Аналіз і оцінка рівня ліквідності та платоспроможності підприємств.
Бухгалтерський, фінансовий, податковий і управлінський облік та контроль на підприємствах різних галузей, банківській та бюджетній сфері. Ефективність використання бюджетних коштів, облік у бюджетній сфері.
Антикризове й стратегічне управління, моделювання бізнес-систем, консалтинг, управлінський облік, інвестиційне й венчурне фінансування
Випускаючi спецiaльностi
Облік та аудит

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 1920
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2003Социальные и экономические аспекты инновационных технологийСмоловик, Раиса Федоровна; Линник, Елена Ивановна; Яровая, В. И.; Лебеденко, И. В.
2014Удосконалення економічного аналізу і контролю фінансових результатів діяльності підприємстваЛинник, Олена Іванівна; Шишко, Ю. Ю.
2014Особливості управління прибутком підприємства в сучасних умовах господарюванняЛинник, Олена Іванівна; Пензова, А. С.
2008Перспективы применения МСФО и П(С)БУ в УкраинеЛинник, Елена Ивановна
2014Особенности составления консолидированной финансовой отчетности по НП(С)БУ 2Линник, Елена Ивановна
2008Напрямки вдосконалення податкової системи УкраїниБут, Юлія Сергіївна; Линник, Олена Іванівна
2016Побудова ефективної системи мотивації праці, її оплати та обліку в аграрному секторіЛинник, Олена Іванівна; Коробка, Юлія Андріївна; Бондаренко, Олексій Миколайович
2006Особенности выбора отраслевых приоритетов развития в современных условияхСмоловик, Раиса Федоровна; Линник, Елена Ивановна
2006Экономическая сущность налоговых льготЛинник, Елена Ивановна; Алешин, Сергей Юрьевич
2015Аналіз комерційної діяльності торговельного підприємстваГусаковська, Тетяна Олександрівна; Клочко, Юрій Олександрович; Сікєтіна, Наталія Геннадіївна
2012Обеспечение эффективности производственно-коммерческой деятельности предприятия в рыночных условияхСикетина, Наталья Геннадиевна
2014Обгрунтування факторів конкурентоспроможності продукціїСікєтіна, Наталія Геннадіївна
2014Расширение состава факторов конкурентоспособности машиностроительной продукцииСикетина, Наталья Геннадиевна
2013Індексний аналіз показників економічної ефективності діяльності підприємстваСікєтіна, Наталія Геннадіївна
2015Забезпечення економічної ефективності машинобудівного підприємства щодо видів його діяльностіСікєтіна, Наталія Геннадіївна
2004Инновационные технологии как элемент антикризисного управления в развивающейся экономикеСмоловик, Раиса Федоровна; Стригуль, Лариса Станиславовна
2011Дослідження існуючих методичних підходів аналізу фінансових показників діяльності підприємствАбсалямов, К. Ю.; Стригуль, Лариса Станіславівна
2008Удосконалення структури діючих форм фінансової звітностіПобережна, Наталія Миколаївна
2008Учет и формирование показателя чистой прибыли, и его отражение в финансовой отчетности предприятияХлонь, Т. Г.; Побережная, Наталья Николаевна
2013Перспективні напрямки вдосконалення інформаційних систем облікуСтригуль, Лариса Станіславівна; Удовиченко, С. О.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 1920