Кафедра "Економічний аналіз і облік" : [2417] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Манойленко Олександр Володимирович
Про кафедру
Заснував кафедру у 1996 р. д.е.н., професор Тимофеєв Володимир Миколайович.
З 2012 року кафедру очолює д.е.н. професор Манойленко Олександр Володимирович.
Кафедра є випускаючою за спеціальністю «Облік та аудит»
З початку свого заснування у 1996 році та на протязі останніх 15 років, кафедра є провідною ланкою НТУ «ХПІ» з випуску фахівців економічної спеціальності за фахом "Економіка і підприємництво". Наші випускники отримують сучасну класичну економічну освіту, яка дозволяє працевлаштовуватися у провідні національні компанії, засновувати власну справу, будувати кар’єру на високих посадах у органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Спеціальність "Облік та аудит" та відповідні кваліфікаційні рівні «Бакалавр», «Спеціаліст» «Магістр» дозволяють абітурієнтам отримати освіту як починаючи з моменту закінчення школи, ліцею або технікуму, так і отримати другу вищу освіту або підвищити свій освітянський рівень.
Наші спеціалізації: «Економічна безпека», «Контроль і ревізія» та «Оподакування» здійснюють вичерпно повне охоплення широкого кола економічних питань, які у подальшої професійної діяльності слугують фундаментальною базою реалізації життєвих цілей та нагальних завдань наших випускників.
Кафедра розташована в навчальному корпусі № 1, на 9-м поверсі в аудиторії 901.
Контактні телефони: викладацька: 707-62-74; завідувач кафедрою: 707-60-74; факс: 707-60-74.
Науковi напрямки
Аналіз і оцінка економічної безпеки підприємств.
Оцінка капіталізації суб‘єктів господарювання та їх інвестиційна привабливість.
Оцінкою виробничого потенціалу промислових підприємств і інвестиційних проектів.
Аналіз і оцінка рівня ліквідності та платоспроможності підприємств.
Бухгалтерський, фінансовий, податковий і управлінський облік та контроль на підприємствах різних галузей, банківській та бюджетній сфері. Ефективність використання бюджетних коштів, облік у бюджетній сфері.
Антикризове й стратегічне управління, моделювання бізнес-систем, консалтинг, управлінський облік, інвестиційне й венчурне фінансування
Випускаючi спецiaльностi
Облік та аудит

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 2417
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2018Актуальні проблеми управління оборотними активами підприємстваХаустова, Ірина Євгенівна
2008Інноваційні стратегії галузевих напрямків розвитку в сучасних умовахСмоловик, Раїса Федорівна; Євсюкова, О. В.
2018Інституціональні детермінанти антимонопольного регулювання взаємовідносин суб'єктів ринку електричної енергіїКолєсніченко, Анастасія Сергіївна
2018Методика економіко-статистичної оцінки фінансової складової інноваційного потенціалу (на прикладі підприємств готельно-ресторанного бізнесу)Чайка, Тетяна Юріївна
2017Інструменти державного регулювання якості надання готельних послугКолєсніченко, Анастасія Сергіївна
2017Формування відносин в системі управління комунальною власністюКолєсніченко, Анастасія Сергіївна
2018Стратегічне планування та облік у виробничих компаніях відповідно до стандартів МСФЗКолєсніченко, Анастасія Сергіївна
2017Підвищення ефективності використання річного робочого часу устаткуванняАлександрова, Вікторія Олександрівна; Опарій, Євгеній Олександрович; Воржеінов, Максим Євгенович
2017Характеристика ризиків у готельному бізнесі та можливі шляхи їх мінімізаціїХаустова, Ірина Євгенівна
2018Особливості організації обліку і аудиту фінансової звітності підприємстваМардус, Наталія Юріївна
2018Обліково-аналітичне забезпечення діагностики ділової активності для прогнозування розвитку бізнес-структурЄршова, Наталя Юріївна
2017Теоретичні та методичні підходи до визначення економічної сутності ринку як економічної категоріїМардус, Наталія Юріївна
2018Теоретичні і методичні підходи до дослідження внутрішнього ринку товарівМардус, Наталія Юріївна
2018Відповідність принципів забезпечення складникам системи забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, систематизація і групування її властивостейМардус, Наталія Юріївна
2018Особливості організації обліку власного капіталу підприємствМелень, Олена Валентинівна; Майструк, О. Д.
2011ABC-аналіз у системі методів аналізу асортименту продукції роздрібних підприємствЧайка, Тетяна Юріївна
2018Вплив фінансових результатів на запас фінансової стійкості підприємстваМелень, Олена Валентинівна; Бережна, Г. М.
2018Практичні аспекти відображення витрат майбутніх періодів в обліку і звітностіКолєсніченко, Анастасія Сергіївна
2017Формування парадигми бухгалтерського обліку для забезпечення стратегічного управлінняРета, Марина Володимирівна
2018Приниципи формування транспарентної фінансової звітностіРета, Марина Володимирівна
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 2417