Кафедра "Економічний аналіз і облік" : [2444] Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Завiдуючий кафедрою
Манойленко Олександр Володимирович
Про кафедру
Заснував кафедру у 1996 р. д.е.н., професор Тимофеєв Володимир Миколайович.
З 2012 року кафедру очолює д.е.н. професор Манойленко Олександр Володимирович.
Кафедра є випускаючою за спеціальністю «Облік та аудит»
З початку свого заснування у 1996 році та на протязі останніх 15 років, кафедра є провідною ланкою НТУ «ХПІ» з випуску фахівців економічної спеціальності за фахом "Економіка і підприємництво". Наші випускники отримують сучасну класичну економічну освіту, яка дозволяє працевлаштовуватися у провідні національні компанії, засновувати власну справу, будувати кар’єру на високих посадах у органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Спеціальність "Облік та аудит" та відповідні кваліфікаційні рівні «Бакалавр», «Спеціаліст» «Магістр» дозволяють абітурієнтам отримати освіту як починаючи з моменту закінчення школи, ліцею або технікуму, так і отримати другу вищу освіту або підвищити свій освітянський рівень.
Наші спеціалізації: «Економічна безпека», «Контроль і ревізія» та «Оподакування» здійснюють вичерпно повне охоплення широкого кола економічних питань, які у подальшої професійної діяльності слугують фундаментальною базою реалізації життєвих цілей та нагальних завдань наших випускників.
Кафедра розташована в навчальному корпусі № 1, на 9-м поверсі в аудиторії 901.
Контактні телефони: викладацька: 707-62-74; завідувач кафедрою: 707-60-74; факс: 707-60-74.
Науковi напрямки
Аналіз і оцінка економічної безпеки підприємств.
Оцінка капіталізації суб‘єктів господарювання та їх інвестиційна привабливість.
Оцінкою виробничого потенціалу промислових підприємств і інвестиційних проектів.
Аналіз і оцінка рівня ліквідності та платоспроможності підприємств.
Бухгалтерський, фінансовий, податковий і управлінський облік та контроль на підприємствах різних галузей, банківській та бюджетній сфері. Ефективність використання бюджетних коштів, облік у бюджетній сфері.
Антикризове й стратегічне управління, моделювання бізнес-систем, консалтинг, управлінський облік, інвестиційне й венчурне фінансування
Випускаючi спецiaльностi
Облік та аудит

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження у порядку за спаданням): 1 - 20 з 2444
Дата публікаціїНазваАвтор(и)
2010Застосування перспективного планування у вищій школі як гарантія якості освітиЮр'єва, Ірина Анатоліївна
2009Теоретичні передумови оцінки та бухгалтерського обліку людського капіталуДавидюк, Тетяна Вікторівна
2009Філософський аспект людського капіталуДавидюк, Тетяна Вікторівна
2009Теоретико-методологический анализ категорий "нематериальные активы", "интеллектуальная собственность", "человеческий капитал", "интеллектуальный капитал"Давидюк, Татьяна Викторовна
2004Словник обліково-економічних термінівБутинець, Франц Францович; Добія, Мечислав; Трифонов, Трифон Благоєв; Малюга, Наталія Михайлівна; Петрук, Олександр Михайлович; Давидюк, Тетяна Вікторівна; Марчева, Анастасія; Рабошук, Аліна Володимирівна; Войналович, Олена Петрівна; Глущук, Олена Миколаївна; Козлова, Марія Олегівна; Легенчук, Сергій Федорович; Панченко, Інна Анатоліївна; Романчук, Катерина Василівна
2009Теоретико-исторические предпосылки отображения человеческого капитала в бухгалтерском учетеДавидюк, Татьяна Викторовна
2009Аналіз категорії "людський капітал" у взаємозв'язку з етимологією поняття "капітал"Давидюк, Тетяна Вікторівна
2008Еволюція поняття "людський капітал"Давидюк, Тетяна Вікторівна
2009Формування, використання та відтворення людського капіталу в бухгалтерському обліку: співвідношення понять "витрати" та "інвестиції"Давидюк, Тетяна Вікторівна; Оганджанян, С. Г.
2009Систематизація наукових досліджень з проблем людського капіталуДавидюк, Тетяна Вікторівна
2009Методологічні аспекти бухгалтерського обліку людського капіталу: проблеми визнання та оцінкиДавидюк, Тетяна Вікторівна
2009Людський капітал в системі бухгалтерського обліку підприємства: ретроспектива та сучасні підходиДавидюк, Тетяна Вікторівна
2009Людський капітал як об'єкт бухгалтерського спостереження підприємств наукоємних високотехнологічних напрямівДавидюк, Тетяна Вікторівна
2009Вплив інформації про витрати та інвестиції у персонал на обліково-аналітичну систему підприємстваДавидюк, Тетяна Вікторівна
2009Систематизація наукових досліджень з проблем людського капіталу: узагальнення матеріалів наукових конференційДавидюк, Тетяна Вікторівна
2009Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв'язок категорійДавидюк, Тетяна Вікторівна
2008Людський капітал як складова капіталу підприємстваДавидюк, Тетяна Вікторівна
2007Розвиток міжнародного ринку цінних паперів і перспективи для УкраїниДавидюк, Тетяна Вікторівна; Легенчук, Сергій Федорович; Петрук, Олександр Михайлович
2018Відображення доходів в звітності підприємств, складеній за МСФЗДавидюк, Тетяна Вікторівна; Безугла, М. А.
2018Формування фінансових результатів компанії в системі управлінського облікуДавидюк, Тетяна Вікторівна; Безугла, М. А.
Матеріали зібрання (Дати збереження у порядку за спаданням): 1 - 20 з 2444