Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24478
Title: До 125-річчя НТУ "ХПІ". Розвиток теоретичних основ синтезу геометрії та моделювання втомної міцності нових зубчастих зачеплень в університеті
Authors: Ткачук, Микола Анатолійович
Устиненко, Олександр Віталійович
Протасов, Роман Васильович
Ткачук, Микола Миколайович
Keywords: метод скінченних елементів; МСЕ; моделювання втомних руйнувань; допустимі напруження; напружено-деформований стан; НДС
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: До 125-річчя НТУ "ХПІ". Розвиток теоретичних основ синтезу геометрії та моделювання втомної міцності нових зубчастих зачеплень в університеті / М. А. Ткачук [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Проблеми механічного приводу. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 26. – С. 3-8.
Abstract: В работе описаны исследования в области синтеза геометрии и анализа напряженно-деформированного состояния новых зубчатых передач. Показаны направления дальнейших исследований.
In article researches in the field of geometry synthesis and the analysis of new gears stress-strain state are described. Directions of the further researches are shown.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24478
Appears in Collections:Вісник № 26
Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"
Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2010_26_Tkachuk_Do_125.pdf323,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.