Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24834
Title: Окиснювальні властивості та адсорбційна здатність оксоаніонів в умовах корозії сталі
Authors: Фроленкова, С. В.
Донченко, М. І.
Срібна, О. Г.
Редько, Р. М.
Keywords: механізм пасивуючої дії; корозійний процес; іономір; потенціостат; анодний процес; кородуюча сталь
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Окиснювальні властивості та адсорбційна здатність оксоаніонів в умовах корозії сталі / С. В. Фроленкова [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 30. – С. 174-178.
Abstract: Проведений порівняльний аналіз впливу оксоаніонів різної природи дозволив розділити їх на дві групи: найбільш ефективними пасиваторами є оксоаніони з центральним атомом галогену (BrO₃⁻, ІO₃⁻), а найбільш стійкі плівки формуються під впливом оксометалатів (MoO₄²⁻, Mo₄O₇²⁻, Mo₇O₂₄⁶⁻). Причиною високої пасивуючої дії броматів є їх висока окислювальна здатність і перевищення катодного струму відновлення оксоаніонів над струмом анодного розчинення сталі. Інгібування корозії під дією оксометалатів відбувається в результаті їх адсорбції на поверхні металу та включення в поверхневу оксидну плівку, що було доведено мікрорентгенівським аналізом.
It was studied oxidizing and adsorbtion oxyanion actions, which permited to separate them in two groups. The most effective passivators are oxoanions with central atom of halogen (BrO₃⁻, ІO₃⁻), and the most stable films form in the presence of oxometallates (MoO₄²⁻, Mo₄O₇²⁻, Mo₇O₂₄⁶⁻). The causes of effective passivating action of bromates are high oxidizing properties and the most high current of halogen cathodic reduction than anodic current of steel dissolution. The inhibition of anodic process by molybdates causes by adsorption of oxyanion on the steel surface and its inclusion in oxide passive film, which was proved by micro – structure analysis.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24834
Appears in Collections:Вісник № 30

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2010_30_Frolenkova_Okysniuvalni.pdf292,81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.