Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24976
Title: Практичні аспекти застосування кількісно-якісного підходу до оцінки факторів мотивації персоналу
Other Titles: Practical aspects of quantitative and qualitative approaches to assessing factors staff motivation
Authors: Гуцан, Олександр Миколайович
Keywords: мотивація; персонал; підприємство; motivation; staff; company
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний політехнічний університет
Citation: Гуцан О. М. Практичні аспекти застосування кількісно-якісного підходу до оцінки факторів мотивації персоналу / О. М. Гуцан // Економіка: реалії часу = Economics: time realities. – 2016. – № 1 (23). – С. 49-60.
Abstract: У статті розглядаються та надаються практичні рекомендації щодо особливостей застосування на практиці комплексного кількісно-якісного підходу до оцінки факторів мотивації сучасного виробничого підприємства. Зазначений підхід, при його системному використанні, дозволяє надати оцінку рівня витрат підприємства на мотиваційні заходи і відповідної віддачі працівника у відносних показниках, а також дозволяє будувати мотиваційний рейтинг досліджуваних підприємств. Базою для оцінки рівня мотивації сучасного підприємства слугує систематизація показників оцінки факторів мотивації з боку підприємства та робітника на основі дослідження широко спектру літературних джерел. Використання відносних показників, як основи для розрахунків, дозволяє формалізувати процес оцінки рівня витрат та віддачі у прикладних програмних продуктах.
The article is devoted of the discusses and gives practical advice on the specific application of integrated quantitative and qualitative approach to the evaluation of the motivation factors of the modern industrial enterprise. This approach show enterprise costs of motivational activities and related employee impact in relative terms, as well as allows you to build a motivational rating investigated enterprises. The use of relative performance, as a basis for calculations, allows formalizing the process of assessing the level of costs in software applications.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24976
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Hutsan_Praktychni_aspekty.pdf503,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.