Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2513
Title: Особливості аксикреаційного управління підприємством як складною динамічною соціально-економічною системою
Authors: Єршова, Наталя Юріївна
Смоловик, Раїса Федорівна
Keywords: аксикреація; управління; атрактори; теорія фракталів; синергетика; капітал соціальний; інновації
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровська держ. фінансова академія
Citation: Єршова Н. Ю. Особливості аксикреаційного управління підприємством як складною динамічною соціально-економічною системою / Н. Ю. Єршова, Р. Ф. Смоловик // Вісник ДДФА : Економічні науки : наук.-теор. журн. - Дніпропетровськ : ДДФА. - 2012. - № 2 (28). - С. 36-40.
Abstract: У статті розглянуто теоретичні підходи до розуміння аксикреаційного управління та його значимості з урахуванням сучасних концепцій управління. Досліджено зміст аксикреаційного управління в умовах нелінійності та динамічності соціально-економічних систем. Розглянуто підхід до аксикреаційного управління як до елемента «вкладеності» до управління більш високого рівня.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2513
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_DDFA_2012_2_Yershova_Osoblyvosti aksykreatsiynogo.pdf380,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.