Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25171
Title: Електротехнічні пристрої
Authors: Болюх, Володимир Федорович
Марков, Владислав Сергійович
Поляков, Ігор Володимирович
Гончаров, Євген Вікторович
Крюкова, Наталья Валеріївна
Keywords: електротехніка; мікропроцесорна техніка; електротехнічні пристрої; магнітні кола; реле; однофазні трансформатори; генератори постійного струму; асинхронні двигуни
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Електротехнічні пристрої : лаб. практикум з електротехніки з дисципліни "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка" : для студ. усіх неелектротехнічних спец. денної та заочної форми навчання : у 3 ч. Ч. 2 / В. Ф. Болюх [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 52 с.
Abstract: Подано хід виконання п'яти лабораторних робіт з розділу "Електротехнічні пристрої" дисципліни "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка" у вигляді комплексної самостійної роботи для підготовки до виконання лабораторних робіт. Наведено теоретичний матеріал щодо конструкції та принципу дії, а також методика розрахунку електротехнічних пристроїв. Призначено для самостійної роботи студентів при підготовці та виконанні лабораторних, розрахунково-графічних робіт, підготовки до заліків та іспитів. Частина І видана у 2015 році.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25171
Appears in Collections:Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2016_Elektrotekhnichni_prystroi.pdf1,63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.