Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25221
Title: Управлінський облік
Authors: Рета, Марина Володимирівна
Keywords: управлінський облік; витрати; собівартість продукції; обліку витрат; калькулювання; повні витрати; змінні витрати; нормативні витрати; прибуток; управлінські рішення; бюджетування; фінансовий облік
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Управлінський облік : текст лекцій : для студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної та заочної форм навч. / уклад. М. В. Рета ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 113 с.
Abstract: Текст лекцій містить теоретичний матеріал з упровадження та ефективному використання сучасних методів, принципів і підходів управлінського обліку для розв'язання різних видів облікових та управлінських задач у сучасних складних умовах функціонування підприємств. Призначено для студентів економічних спеціальностей.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25221
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КЛ_УО_ 2014_Рета М.В.doc1,07 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.