Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25383
Title: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)"
Authors: Линник, Олена Іванівна
Токар, Наталія Борисівна
Бондаренко, Олексій Миколайович
Keywords: господарський облік; бухгалтерський облік; фінансова звітність; бухгалтерська звітність; бухгалтерський баланс; бухгалтерські рахунки; метод подвійного запису; рахунки; синтетичний облік; аналітичний облік; бухгалтерські документи; прибутки; звіт про фінансові результати
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)" : для студ. денної форми навч. напрямку підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. О. І. Линник, Н. Б. Токар, О. М. Бондаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 54 с.
Abstract: Методичні вказівки включають план проведення практичних занять, завдання та контрольні питання за темами занять.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25383
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2015_Bukhhalterskyi_oblik.pdf1,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.