Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25387
Title: Методичні вказівки з проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами"
Authors: Линник, Олена Іванівна
Альошин, Сергій Юрійович
Бондаренко, Олексій Миколайович
Keywords: фінансова звітність; бухгалтерський облік; облікова політика; звіт про прибутки та збитки; виручка; активи компанії; фінансова оренда; оцінка нематеріальних активів; податок на прибуток; виплати працівникам; поточні винагороди; пенсійні плани; фінансові активи; фінансові зобов'язання; консолідована звітність; консолідаційні коригування; нереалізований прибуток
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки з проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами" : для студ. усіх форм навч. за спец. 7 (8).03050901 "Облік і аудит" / уклад. О. І. Линник, С. Ю. Альошин, О. М. Бондаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 24 с.
Abstract: Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами" складено з метою вдосконалення методичного забезпечення навчання студентів. Методичні вказівки розроблені у відповідності з програмою дисципліни, вони містять теоретичні питання та завдання для студентів з метою поглиблення знань та вмінь і перевірки засвоєння матеріалу дисципліни.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25387
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2015_Oblik_i_finansova_zvitnist.pdf429,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.