Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25388
Title: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Облік у зарубіжних країнах"
Authors: Линник, Олена Іванівна
Бондаренко, Олексій Миколайович
Keywords: фінансова звітність; бухгалтерський облік; бухгалтерський баланс; звіт про прибутки та збитки; бухгалтерські записи; облік грошових коштів; дебіторська заборгованість; облік списання запасів; амортизація довгострокових активів; векселі; амортизація основних засобів
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Облік у зарубіжних країнах" : для студ. денної форми навч. напрямку підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. О. І. Линник, О. М. Бондаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 40 с.
Abstract: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Облік у зарубіжних країнах" включають план проведення практичних занять, завдання за темами занять, методичні вказівки щодо їх виконання, тестові питання, теоретичні питання та завдання для самостійної роботи студентів з метою поглиблення знань та вмінь і перевірки засвоєння матеріалу курсу. Наведені завдання і методичні вказівки щодо їх вирішення, питання для самостійної роботи, список рекомендованої літератури допоможуть студентам поглибити свої знання в плані вивчення теоретичних основ дисципліни, а також застосовувати отримані знання при вирішенні завдань практичного характеру.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25388
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2015_Oblik_u_zarubizhnykh_krainakh.pdf594,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.