Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25489
Title: Деякі аспекти залежності ефективності реклами від фактору часу
Other Titles: Some aspects of dependence advertising effectiveness on the time factor
Authors: Романчик, Тетяна Володимирівна
Keywords: рекламна кампанія; ефективність реклами; фактор часу; інвестування у рекламу; ситуаційний аналіз; конкуренція; advertising campaign; time factor; advertising effectiveness; investing in advertising; situational analysis; competition
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний економічний університет
Citation: Романчик Т. В. Деякі аспекти залежності ефективності реклами від фактору часу / Т. В. Романчик // Науковий вісник [Одеського нац. екон. ун-ту] : [зб. наук. пр.]. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – № 2 (234). – С. 135-145.
Abstract: В статті обґрунтовано важливість врахування часових параметрів при вирішенні питання запуску нової рекламної кампанії. Час певним чином впливає на ефективність реклами, проявляється у регулюванні таких параметрів, як час запуску рекламної кампанії, її тривалість, час трансляції реклами в засобах масової комунікації, складання графіку застосування засобів реклами. В роботі звертається увага на можливість отримання підприємством додаткових переваг завдяки раннім строкам початку просування товару. Обґрунтовано, що чим раніше підприємство почне просувати власний продукт, тим раніше буде отримана додаткова частка прибутку, яка може бути спрямована на розширення виробництва або на додаткові заходи просування. Такий аспект забезпечує "обростання" капіталовкладень ефектом завдяки безперервному та повторюваному кругообігу засобів, які є джерелом нових вкладень. Піднімаються питання вирішення протиріч раннього початку підготовки споживачів до сприйняття нового товару.
The importance of taking into account time parameters when making a decision of starting a new advertisement campaign is substantiated in the article. Time definite impact on advertising effectiveness, is reflected in a regulation of parameters such as the launch of an advertising campaign, it’s duration, the amount of time of broadcasting advertising in the media. The paper draws attention to the possibility of obtaining additional benefits by a company because of the early start dates promotion. It is proved, that the sooner the company starts selling its product, the earlier an additional portion of the profits is provided. It may be aimed at increasing the production or promotion of additional measures. This aspect provides the effect of "fouling" investments thanks to the continuous and repetitive circulation of funds, which are the source of new investments. Raises issues of resolution of conflicts early start preparing consumers to perceive the new product.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2065-2415
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25489
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Romanchyk_Deiaki_aspekty_zalezhnosti.pdf338,53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.