Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25592
Title: Виховання творчої особистості за допомогою "дальтон-плану", "комплексної системи навчання" та "методу проектів"
Authors: Черемський, Максим Петрович
Keywords: індивідуальний підхід; освіта; здібності; творчій потенціал; creative personality; individual approach
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Черемський М. П. Виховання творчої особистості за допомогою "дальтон-плану", "комплексної системи навчання" та "методу проектів" / М. П. Черемський // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – Вип. 45 (49) : матер. 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. : "Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників", 25-26 травня 2016 р. – Ч. 2. – С. 74-80.
Abstract: В статті розглядається можливість застосування в системі української освіти "Дальтон-плану", "комплексної системи навчання" та "методу проектів", котрі дають можливість особистості виявляти власні індивідуальні особливості та здібності. Дані форми й методи створюють сприятливі умови для виявлення та розвитку творчого потенціалу особистості.
The possibility put into practice "Dalton-plan", "Complex system of education", "Projects method" in Ukraine's education is discussed. This forms and methods is giving possibility to express self-individual peculiaritys and abilitys of personality. The "Dalton-plan", "Complex system of education", "Projects method" are very important for education of creative personality.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25592
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2016_45_2_Cheremskyi_Vykhovannia_tvorchoi.pdf224,85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.