Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25627
Название: Покращання висотного розрізнення в максимумі іонізації при цифровій обробці сигналу некогерентного розсіяння
Другие названия: Improving the high resolution in the ionization maximum point in digital processing of incoherent scattering signal
Авторы: Пуляєв, Валерій Олександрович
Рогожкін, Євген Васильович
Ключевые слова: іоносферні параметри; профіль потужності; сигнал розсіяння; зондувальний радіоімпульс; імпульсне згладжування; scattering of the signal; power profile; pulse smoothing; high-rise resolution
Дата публикации: 2016
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Пуляєв В. О. Покращання висотного розрізнення в максимумі іонізації при цифровій обробці сигналу некогерентного розсіяння / В. О. Пуляєв, Є. В. Рогожкін // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Радіофізика та іоносфера = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Radiophysics and ionosphere. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 34 (1206). – С. 3-7.
Краткий осмотр (реферат): Розглянуто приклад реалізації процедури, яка дозволяє відновлювати висотний профіль потужності сигналу некогерентного розсіяння (НР), базового для розрахунку висотного розподілу концентрації електронів. Метою процедури є зменшення похибок та покращання висотного розрізнення цих параметрів. Відновлення досягається за рахунок вводу в розрахунки допоміжної аналітичної функції, що характеризується поліномом n-ї степені. Ця функція додатково пов’язує між собою значення відліків потужності сигналу розсіяння від сусідніх іоносферних ділянок і дозволяє реалізувати процедуру, що компенсує ефект згладжування, який визвано використанням довгого зондувального радіоімпульсу.
An example of the implementation procedure, which allows you to restore the height profile of the incoherent scatter (IS) signal power is presented. It is the basis for calculating the distribution along the altitude of the electron density. The aim of the procedure is to reduce errors and improve the highaltitude resolution of these parameters. Recovery is achieved by entering into the calculations supporting the analytical function, which is characterized by a polynomial of n-th degree. This feature further connects the value of the power readings from adjacent of ionospheric plots. She allows realizing the procedure, which compensates the smoothing effect caused by using a long probing radiopulse.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25627
Располагается в коллекциях:Вісник № 34
Кафедра "Радіоелектроніка"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vestnik_KhPI_34_2016_Puliaiev_Pokrashchennia.pdf382,49 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.