Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2575
Title: Узагальнена математична модель структурно зв'я­заних механічних систем
Authors: Автономова, Людмила Володимирівна
Бондар, Сергій Володимирович
Лавінський, Володимир Іванович
Keywords: тиск; контактні зони; вільні електричні заряди; рівняння Максвела; електромагнітні поля; контактний тиск
Issue Date: 2003
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Автономова Л. В. Узагальнена математична модель структурно зв'я­заних механічних систем / Л. В. Автономова, С. В. Бондар, В. І. Лавінський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2003. – № 12, т. 1. – С. 160-164.
Abstract: Надана математична постановка мішаної контактної задачі для структурно зв'язаних механічних систем з урахуванням фізично-нелінійного та конструктивно нелінійного деформування елементів при контактному, тепловому й електромагнітному навантаженнях
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2575
Appears in Collections:Вісник № 12 том 1
Кафедра "Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2003_12_Avtonomova_Uzahalnena matemat.pdf90,39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.