Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна" : [1764] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами була створена з метою удосконалення навчально-виховного процесу і розвитку в університеті психолого-педагогічного напрямку навчальної та науково-дослідної роботи на підставі рішення Вченої ради Харківського державного політехнічного університету ( сьогодні – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») від 04 2000г лютого., протокол №1 та за узгодженням з Міністерством освіти і науки України (наказ від 15 лютого 2000 р., №46-І). Вона стала першою і єдиною в Україні кафедрою з такою чіткою цільовою спрямованістю. Кафедру очолює проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», лауреат Державної премії України, академік Академії політичних наук, доктор педагогічних наук професор А.Г.Романовський, відомий в Україні фахівець з проблем педагогіки вищої школи, філософії та психології управління соціальними системами. З 2001 року при кафедрі функціонує аспірантура за фахом 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки). За цей час 3 аспіранти захистили і 2 підготували кандидатські дисертації. На кафедрі в 2004 році відкрито денне навчання за фахом «Психологія» (ліцензований набір – 50 осіб) і магістратуру за фахом «Адміністративний менеджмент» (ліцензійний набір 50 осіб) за денною формою навчання, а з 2005 року – і за заочною формою навчання (ліцензійний набір 50 осіб). В 2005 році відкрито магістратуру за денною формою навчання за фахом «Педагогіка вищої школи» (державне замовлення складає 15 осіб, ліцензійний набір – 50 осіб). На кафедрі працюють 7 професорів, 4 доктори наук, 19 кандидатів наук, 12 доцентів. Кафедра регулярно проводить міжнародні наукові конференції з актуальних проблем філософії освіти та педагогіки вищої школи.

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1764
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2017Психологія управлінської діяльності лідераРомановський, Олександр Георгійович; Пономарьов, Олександр Семенович; Гура, Тетяна Віталіївна; Книш, Анастасія Євгенівна; Бондаренко, Вікторія Вадимівна
2017Теорія і практика формування лідераРомановський, Олександр Георгійович; Гура, Тетяна Віталіївна; Книш, Анастасія Євгенівна; Бондаренко, Вікторія Вадимівна
2017Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ "ХПІ". Історія. Досягнення. ПерспективиБадан, Антоніна Анатоліївна; Блошенко, Олена Іванівна; Бурега, Валерій Васильович; Глядя, Сергій Олександрович; Голікова, Оксана Миколаївна; Горбунов, Микола Петрович; Городиська, Ольга Миколаївна; Кіпенський, Андрій Володимирович; Козлова, Олена Аркадіївна; Красіков, Михайло Михайлович; Любієв, Альберт Гнатович; Перевалова, Людмила Вікторівна; Петутіна, Олена Олександрівна; Пономарьов, Олександр Семенович; Прохоренко, Олена Вікторівна; Романовський, Олександр Георгійович; Угольнікова, Наталія Сергіївна; Шаронова, Наталія Валеріївна; Шелудько, Лариса Вагізіна
2017Capacity building for higher education leadershipHölttä, Seppo
2017Особистість як чинник цивілізаційних перетвореньТкаченко, Лідія
2017Управлінська культура, як складова професійної компетентності майбутнього фахівцяДолгарєв, Анатолій Васильович; Болдирєв, К. В.
2017Особливості вивчення природничо-наукових дисциплін бакалаврами з психологіїХавіна, Ірина Валер'ївна
2017Розвиток ціннісного досвіду педагогічної майстерності І. А. Зязюна у вимірах теорії поколіньСеменова, А. В.
2017Зміст дефініції "якість вищої освіти" в контексті наукових поглядів представників східноєвропейських наукових шкілМороз, Володимир Михайлович; Мороз, Світлана Анатоліївна
2017Філософські аспекти якості освітиПономарьов, Олександр Семенович; Квасник, Ольга Віталіївна
2017Складові лідерської позиції майбутнього інженераКостиря, Ірина Валентинівна
2017Модель процесу управління іміджем ВНЗРомановська, Олена Олександрівна
2017Особливості відновлення, збереження та підвищення коефіцієнту життєвої енергії лідераТіняков, Артем Олександрович
2017Інноваційне формування повного спектру особистісних якостей лідера у всіх видах професійної діяльності на прикладі майбутніх психологівРомановський, Олександр Георгійович; Бондаренко, Вікторія Вадимівна
2016Трудовий потенціал бізнес-лідераМороз, Володимир Михайлович
2017Обґрунтування педагогічних умов формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управлінняЧеботарьов, Микола Корнійович
2017Лідерські якості в професійній діяльностіРомановський, Олександр Георгійович; Резнік, Світлана Миколаївна; Гура, Тетяна Віталіївна; Панфілов, Юрій Іванович; Головешко, Богдан Романович; Бондаренко, Вікторія Вадимівна
2016Роль самосовершенствания в духовном развитии человека и его механизмыРомановский, Александр Георгиевич; Михайличенко, Валентина Евдокимовна
2017Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу "Анатомія нервової системи та вищої нервової діяльності"Хавіна, Ірина Валер'ївна
2017Анатомія нервової системи та вищої нервової діяльностіХавіна, Ірина Валер'ївна; Гура, Тетяна Віталіївна; Бєляєва, Людмила Володимирівна
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1764