Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна" : [1787] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами була створена з метою удосконалення навчально-виховного процесу і розвитку в університеті психолого-педагогічного напрямку навчальної та науково-дослідної роботи на підставі рішення Вченої ради Харківського державного політехнічного університету ( сьогодні – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») від 04 2000г лютого., протокол №1 та за узгодженням з Міністерством освіти і науки України (наказ від 15 лютого 2000 р., №46-І). Вона стала першою і єдиною в Україні кафедрою з такою чіткою цільовою спрямованістю. Кафедру очолює проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», лауреат Державної премії України, академік Академії політичних наук, доктор педагогічних наук професор А.Г.Романовський, відомий в Україні фахівець з проблем педагогіки вищої школи, філософії та психології управління соціальними системами. З 2001 року при кафедрі функціонує аспірантура за фахом 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки). За цей час 3 аспіранти захистили і 2 підготували кандидатські дисертації. На кафедрі в 2004 році відкрито денне навчання за фахом «Психологія» (ліцензований набір – 50 осіб) і магістратуру за фахом «Адміністративний менеджмент» (ліцензійний набір 50 осіб) за денною формою навчання, а з 2005 року – і за заочною формою навчання (ліцензійний набір 50 осіб). В 2005 році відкрито магістратуру за денною формою навчання за фахом «Педагогіка вищої школи» (державне замовлення складає 15 осіб, ліцензійний набір – 50 осіб). На кафедрі працюють 7 професорів, 4 доктори наук, 19 кандидатів наук, 12 доцентів. Кафедра регулярно проводить міжнародні наукові конференції з актуальних проблем філософії освіти та педагогіки вищої школи.

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1787
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2017Розвиток лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської елітиРомановський, Олександр Георгійович; Пономарьов, Олександр Семенович; Гура, Тетяна Віталіївна; Ігнатюк, Ольга Анатоліївна; Резнік, Світлана Миколаївна; Мовчан, Яна Олександрівна
2017Теоретичні аспекти формування лідерської позиції майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладахКостиря, Ірина Валентинівна
2017Realization of Pedagogical Conditions for the Formation of General Scientific Competence of the Future Bachelors of Machine Engineering SpecialtiesRomanovsky, Olexandr; Ponomaryov, O. S.; Asieieva, I. V.
2017Направленность на профессиональное лидерство и личностное развитие студентов в условиях информационного обществаРезник, Светлана Николаевна
2017Організація педагогічного експерименту з розвитку лідерського потенціалу студентів в умовах інформаційного суспільстваРезнік, Світлана Миколаївна
2017Развитие лидерского потенциала будущих инженеровМовчан, Яна Александровна
2017Модель формування лідерської позиції у майбутніх інженерів вищих технічних навчальних закладівКостиря, Ірина Валентинівна
2016Філософія людини у тріаді "соціум–природа–техніка"Пономарьов, Олександр Семенович
2017Онтологічні аспекти інженерної освітиПономарьов, Олександр Семенович; Харченко, А. О.
2014Філософсько-педагогічні вектори якості освітиПономарьов, Олександр Семенович
2007Роль нейролингвистического программирования в развитии личностиМихайличенко, Валентина Евдокимовна
2015Психология развития личностиМихайличенко, Валентина Евдокимовна
2017Державне управління якістю вищої освіти в контексті норм міжнародних стандартів якості: принцип залучення персоналуМороз, С.
2017Психологічні умови колаборації військовополонених в зоні проведення антитерористичної операціїШиробоков, Юрій
2017Development of timbilding science in historical retrospectivesShapolova, Victoria; Kvasnyk, Olga
2017Компетентнісний підхід в освіті: досвід, проблеми, перспективиПанфілов, Юрій Іванович; Фурманець, Борис Іванович
2017Системний аналіз у методології порівняльного дослідження системи підвищення кваліфікації вчителів УкраїниЄвтушенко, Наталія
2017Шляхи покращення комунікативно-діяльнісної компетентності вчителя-словесника у системі суб’єкт-суб’єктних відносинДенисюк, Ірина; Ковтун, Христина
2017Сутність поняття "професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів"Гончаренко, Тетяна Євгенівна
2017Ділова гра як спосіб формування лідерського потенціалу у студентів технічних університетівГура, Тетяна Віталіївна
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1787