Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна" : [1929] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдувач кафедри - Романовський Олександр Георгійович.

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами була створена з метою удосконалення навчально-виховного процесу і розвитку в університеті психолого-педагогічного напрямку навчальної та науково-дослідної роботи на підставі рішення Вченої ради Харківського державного політехнічного університету ( сьогодні – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») від 04 2000 р. лютого., протокол №1 та за узгодженням з Міністерством освіти і науки України (наказ від 15 лютого 2000 р., №46-І). Вона стала першою і єдиною в Україні кафедрою з такою чіткою цільовою спрямованістю. Кафедру очолює проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», лауреат Державної премії України, академік Академії політичних наук, доктор педагогічних наук професор А.Г.Романовський, відомий в Україні фахівець з проблем педагогіки вищої школи, філософії та психології управління соціальними системами. З 2001 року при кафедрі функціонує аспірантура за фахом 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки). За цей час 3 аспіранти захистили і 2 підготували кандидатські дисертації. На кафедрі в 2004 році відкрито денне навчання за фахом «Психологія» (ліцензований набір – 50 осіб) і магістратуру за фахом «Адміністративний менеджмент» (ліцензійний набір 50 осіб) за денною формою навчання, а з 2005 року – і за заочною формою навчання (ліцензійний набір 50 осіб). В 2005 році відкрито магістратуру за денною формою навчання за фахом «Педагогіка вищої школи» (державне замовлення складає 15 осіб, ліцензійний набір – 50 осіб). На кафедрі працюють 7 професорів, 4 доктори наук, 19 кандидатів наук, 12 доцентів. Кафедра регулярно проводить міжнародні наукові конференції з актуальних проблем філософії освіти та педагогіки вищої школи.

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 1929
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2018Ризик-менеджментМороз, Володимир Михайлович; Мороз, Світлана Анатоліївна
2018Готовність до адаптивного управління сучасного менеджера в умовах конкуренції на ринку праціРомановський, Олександр Георгійович; Чеботарьов, Микола Корнійович; Воробйова, Євгенія Вячеславівна; Резнік, Світлана Миколаївна; Панфілов, Юрій Іванович; Костиря, Ірина Валентинівна
2017Методичні вказівки щодо виконання розділу "Охорона праці та навколишнього середовища" у випускній дипломній роботі (проекту)Березуцький, В'ячеслав Володимирович; Чеботарьов, Микола Корнійович; Мезенцева, Ірина Олександрівна
2018Формування готовності до адаптивного управління сучасного менеджера засобами тренінгових технологійВоробйова, Євгенія Вячеславівна; Чеботарьов, Микола Корнійович
2016Адаптивне управління в системі педагогічної культуриЧеботарьов, Микола Корнійович
2014Самоконтроль як важливий компонент формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управлінняЧеботарьов, Микола Корнійович
2014Готовність майбутніх менеджерів до адаптивного управління: сутність, структура, механізми і детермінанти її формуванняЧеботарьов, Микола Корнійович
2014Відповідальність в системі соціальної компетентностіЧеботарьов, Микола Корнійович
2018The concept of professional responsibility within the context of educating physical training and sports professionalsZinchenko, Lina
2018Psychological features of mental states’ self-regulation of young basketball playersRochniak, Anton
2018Формування духовності та вiдповiдальності як невід'ємних складових розвитку життєвої компетентності особистостіМіщенко, Світлана; Долгарєв, Анатолій Васильович
2018Model of effеcient leadershipMikhailichenko, Valentina
2018Історія становлення професійної (професійно-технічної) освіти Донбасу та особливості державного управління її розвитком (кінець ХІХ – середина 80-х рр. ХХ ст.)Грень, Лариса Миколаївна
2018Структура комунікативної компетентності персоналу державної кримінально-виконавчої служби УкраїниГорбач, Ігор
2018Role of subjects in natural sciences in forming scientific and research competency in future light industry production technologistsDjachenko, Ludmila
2018Психолого-педагогічні умови формування особистісної зрілості у студентівЧеркашин, Андрій
2018The main innovative methods of studying during the formation of professional competence of a psychologistBoldyrev, Kyrylo
2018Тезаурусы модернизации лидерства в условиях вузаФурманец, Борис Иванович; Грень, Лариса Николаевна
2018Перемога в серцях поколіньБондаренко, Л. П.; Грень, Лариса Миколаївна
2018Психологічне здоров’я менеджера, як невід’ємна складова його лідерства: педагогічний аспектГоловешко, Богдан Романович
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 1929