Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна" : [1871] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдувач кафедри - Романовський Олександр Георгійович.

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами була створена з метою удосконалення навчально-виховного процесу і розвитку в університеті психолого-педагогічного напрямку навчальної та науково-дослідної роботи на підставі рішення Вченої ради Харківського державного політехнічного університету ( сьогодні – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») від 04 2000 р. лютого., протокол №1 та за узгодженням з Міністерством освіти і науки України (наказ від 15 лютого 2000 р., №46-І). Вона стала першою і єдиною в Україні кафедрою з такою чіткою цільовою спрямованістю. Кафедру очолює проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», лауреат Державної премії України, академік Академії політичних наук, доктор педагогічних наук професор А.Г.Романовський, відомий в Україні фахівець з проблем педагогіки вищої школи, філософії та психології управління соціальними системами. З 2001 року при кафедрі функціонує аспірантура за фахом 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки). За цей час 3 аспіранти захистили і 2 підготували кандидатські дисертації. На кафедрі в 2004 році відкрито денне навчання за фахом «Психологія» (ліцензований набір – 50 осіб) і магістратуру за фахом «Адміністративний менеджмент» (ліцензійний набір 50 осіб) за денною формою навчання, а з 2005 року – і за заочною формою навчання (ліцензійний набір 50 осіб). В 2005 році відкрито магістратуру за денною формою навчання за фахом «Педагогіка вищої школи» (державне замовлення складає 15 осіб, ліцензійний набір – 50 осіб). На кафедрі працюють 7 професорів, 4 доктори наук, 19 кандидатів наук, 12 доцентів. Кафедра регулярно проводить міжнародні наукові конференції з актуальних проблем філософії освіти та педагогіки вищої школи.

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1871
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2018Роль виховання майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах в контексті формування лідерської позиціїКостиря, Ірина Валентинівна
2018Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладахКостиря, Ірина Валентинівна
2017Психологія становлення професіоналізму майбутніх інженерівПідбуцька, Ніна Вікторівна
2017Психологія становлення професіоналізму майбутніх інженерівПідбуцька, Ніна Вікторівна
2014Формування особистісної готовності майбутніх психологів-тренерів до професійної діяльностіКниш, Анастасія Євгенівна
2017Future Engineers’ Psychological Readiness for Common Competencies Development in the Process of Studying "Professional Psychology"Pidbutska, Nina; Knysh, Anastasiia; Chala, Yulia
2018Науковий тезаурус системи вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів Республіки ПольщаЄвтушенко, Наталія
2018Лідер філософсько-педагогічної науки – академік Іван ЗязюнВасянович, Григорій; Нагірняк, Михайло
2018Іншомовна підготовка як засіб підвищення конкурентоспроможності сучасного фахівця машинобудівної галузіТимощук, Олена
2018Характеристика компонентів, показників і рівнів сформованості професіоналізму майбутніх соціальних працівниківСизикова, Валерія
2018Формування гуманітарної культури у іноземних студентів на основі гуманітарно-аксіологічного концептуального підходу до освітиСлесик, Катерина
2018Комп'ютерна графіка як складова професійної діяльності сучасного фахівцяШвецова, Ганна
2018Соціальна робота з підтримки інтелектуальної активності людей похилого вікуРоманова, Інна
2018Управління формуванням нормативної професійної ідентичності майбутніх медиківРазумна, Алла
2018Використання ментальних карт у підготовці викладачів ВМНЗДолгопол, Олена
2018Організація поліфункціонального контролю професійної підготовки компетентного фахівця у вищій школіДєгтяр, Олег; Непомнящий, Олександр
2018Особливості формування особистісно-професійної зрілості майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах: теоретичний аспектЧеркашин, Андрій
2018Analysis of the existing curriculum of professional disciplines for professional psychologists: advantages and disadvantagesBoldyrev, Kyrylo
2017Обов'язкові складові особистості харизматичного лідера як запорука його успіхуРомановський, Олександр Георгійович; Квасник, Ольга Віталіївна; Шаполова, Вікторія Валеріївна; Чала, Юлія; Бондаренко, Вікторія Вадимівна
2017Соціально-психологічна природа феномену лідерстваПономарьов, Олександр Семенович
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1871