Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна" : [2457] Collection home page

Завiдувач кафедри - Романовський Олександр Георгійович.

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами була створена з метою удосконалення навчально-виховного процесу і розвитку в університеті психолого-педагогічного напрямку навчальної та науково-дослідної роботи на підставі рішення Вченої ради Харківського державного політехнічного університету ( сьогодні – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») від 04 2000 р. лютого., протокол №1 та за узгодженням з Міністерством освіти і науки України (наказ від 15 лютого 2000 р., №46-І). Вона стала першою і єдиною в Україні кафедрою з такою чіткою цільовою спрямованістю. Кафедру очолює проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», лауреат Державної премії України, академік Академії політичних наук, доктор педагогічних наук професор А.Г.Романовський, відомий в Україні фахівець з проблем педагогіки вищої школи, філософії та психології управління соціальними системами. З 2001 року при кафедрі функціонує аспірантура за фахом 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки). За цей час 3 аспіранти захистили і 2 підготували кандидатські дисертації. На кафедрі в 2004 році відкрито денне навчання за фахом «Психологія» (ліцензований набір – 50 осіб) і магістратуру за фахом «Адміністративний менеджмент» (ліцензійний набір 50 осіб) за денною формою навчання, а з 2005 року – і за заочною формою навчання (ліцензійний набір 50 осіб). В 2005 році відкрито магістратуру за денною формою навчання за фахом «Педагогіка вищої школи» (державне замовлення складає 15 осіб, ліцензійний набір – 50 осіб). На кафедрі працюють 7 професорів, 4 доктори наук, 19 кандидатів наук, 12 доцентів. Кафедра регулярно проводить міжнародні наукові конференції з актуальних проблем філософії освіти та педагогіки вищої школи.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2457
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Психологічні особливості поведінки та якість життя постінсультних пацієнтівВостротін, Олександр
2021Герменевтико-культурологічні засади формування харазматичного лідера-педагогаВасянович, Григорій Петрович
2021Чи кожен може бути лідером?Романовський, Олександр Георгійович; Пономарьов, Олександр Семенович
2021Оцінка дослідницьких вмінь та навичок математичної обробки даних здобувачів І-ІІІ рівнів вищої освіти спеціальності “Психологія”Підбуцька, Ніна Вікторівна; Книш, Анастасія Євгенівна
2021Формування лідерських якостей у майбутніх офіцерів Національної гвардії УкраїниЛебедик, Леся; Стрельніков, Віктор
2021Елементи інтерактивних технологій у викладанні дисциплін математичного спрямуванняЛебедєва, Ірина; Норік, Лариса; Лебедєв, Степан
2021Launching a pre-sessional course of english for foreign applicants to national technical university "Kharkiv polytechnic institute”: challenges and outcomesLazareva, Olga; Kovtun, Olena
2021Особливості формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів в процесі професійної підготовкиГура, Тетяна Віталіївна; Гуренко, Юлія
2021Професійна компетентність майбутніх інженерів хімічного профілю у закладах вищої освіти: аналіз тематичного спрямування наукової літературиГрень, Лариса Миколаївна; Курбанова, Халіда
2021Симуляційне навчання у підготовці майбутніх лікарів як спосіб розвитку їхнього практичного досвідуДушик, Людмила; Михайличенко, Валентина Євдокимівна; Цівенко, Олексій
2021Лідерський потенціал державних службовців у процесі професійної підготовкиВоробйова, Євгенія Вячеславівна; Логош, Христина
2021Психолого-педагогічні умови формування емоційного інтелекту у майбутніх викладачів вищої школиРомановський, Олександр Георгійович; Романовська, Олена Олександрівна; Черкашина, Тетяна
2021Essence and structure of the readiness of future primary school teachers to design the learning environmentOleksenko, K.; Khavina, I. V.
2021Критеріально-орієнтоване тестування на основі використання комп’ютерів як засобу оцінювання якості знань студентівПрочухан, Дмитро Володимирович; Костиря, Ірина Валентинівна
2021Технологія створення та проведення рольової гри в педагогічному процесіПопова, Галина Вікторівна; Шаполова, Вікторія Валеріївна
2021Methods and techniques of forming focus on successful professional activity of future managers in a process of training at a universityMykhaylychenko, Valentyna; Kobets, Valentin; Semke, Nina
2021Відповідальність за реформування системи забезпечення якості вищої освіти: аналіз думки роботодавців та напрями вдосконалення механізмів публічного управління у сфері вищої освітиМороз, Світлана Анатоліївна; Мороз, Олександр; Мороз, Володимир Михайлович
2021Особливості формування історичної памяті в контексті професійної підготовки лікаряКорж, Ганна
2021Напрями вдосконалення методик викладання навчальних дисциплін магістрам освітніх, педагогічних наукКайдалова, Лідія; Науменко, Наталія
2021Особистісно-орієнтований компонент у формуванні лідерських якостей майбутніх психологівКаблаш, Вікторія
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2457