Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна" : [1891] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдувач кафедри - Романовський Олександр Георгійович.

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами була створена з метою удосконалення навчально-виховного процесу і розвитку в університеті психолого-педагогічного напрямку навчальної та науково-дослідної роботи на підставі рішення Вченої ради Харківського державного політехнічного університету ( сьогодні – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») від 04 2000 р. лютого., протокол №1 та за узгодженням з Міністерством освіти і науки України (наказ від 15 лютого 2000 р., №46-І). Вона стала першою і єдиною в Україні кафедрою з такою чіткою цільовою спрямованістю. Кафедру очолює проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», лауреат Державної премії України, академік Академії політичних наук, доктор педагогічних наук професор А.Г.Романовський, відомий в Україні фахівець з проблем педагогіки вищої школи, філософії та психології управління соціальними системами. З 2001 року при кафедрі функціонує аспірантура за фахом 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки). За цей час 3 аспіранти захистили і 2 підготували кандидатські дисертації. На кафедрі в 2004 році відкрито денне навчання за фахом «Психологія» (ліцензований набір – 50 осіб) і магістратуру за фахом «Адміністративний менеджмент» (ліцензійний набір 50 осіб) за денною формою навчання, а з 2005 року – і за заочною формою навчання (ліцензійний набір 50 осіб). В 2005 році відкрито магістратуру за денною формою навчання за фахом «Педагогіка вищої школи» (державне замовлення складає 15 осіб, ліцензійний набір – 50 осіб). На кафедрі працюють 7 професорів, 4 доктори наук, 19 кандидатів наук, 12 доцентів. Кафедра регулярно проводить міжнародні наукові конференції з актуальних проблем філософії освіти та педагогіки вищої школи.

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1891
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2017Психологія лідерства в бізнесіГура, Тетяна Віталіївна; Романовський, Олександр Георгійович; Книш, Анастасія Євгенівна
2017Психологія тимбілдингуРомановський, Олександр Георгійович; Шаполова, Вікторія Валеріївна; Квасник, Ольга Віталіївна; Гура, Тетяна Віталіївна
2017Why we must have a "scientific psychology" how do we "come to know" what we take as our knowledge?Parrott, George
2017Педагогічна еліта як феномен сучасності: духовно-моральний контекстВасянович, Григорій Петрович; Будник, Олена Богданівна
2017Соціальний контекст психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади в аспекті інтегральної теорії лідерстваСеменова, Алла Василівна; Зуєва, Лариса Євгеніївна
2017Феномен особистості як суб'єкта лідерської діяльності у класичних творах психологів і педагогів харківщиниРибалка, В. В.
2017Socially responsible leader in management paradigm of the Ancient ChinaNestulya, Oleksiy
2017Феномен лідерського таланту академіка Зязюна І. А.Кузьмінський, А. І.
2017Характер еліти і лідерів як показник якості суспільстваКремень, Василь Григорович
2017Соціокультурне середовище і лідерствоФіліпчук, Георгій
2017Теоретичні підходи до визначення сутності і значення управлінського лідерства в організаціїДєгтяр, Андрій
2017Освіта і виховання лідерів у вищій школі - субоснова перспективного розвитку суспільстваБабаєв, Володимир Миколайович
2017Системний підхід до організації підготовки майбутніх лідерівГура, Тетяна Віталіївна; Пономарьов, Олександр Семенович
2018Формування базової професійної компетентності бакалаврів з машинобудуванняАсєєва, І. В.; Пономарьов, Олександр Семенович; Резнік, Світлана Миколаївна
2018Теория и практика технологии социально-психологической помощи педагогами как психологами студентам высшего учебного заведенияФурманец, Борис Иванович; Грень, Лариса Николаевна
2018Ментальні карти як інноваційний спосіб організації інформації в навчальному процесі вищої школиРомановський, Олександр Георгійович; Гриньова, Валентина Миколаївна; Резван, Оксана Олексіївна
2018Роль виховання майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах в контексті формування лідерської позиціїКостиря, Ірина Валентинівна
2018Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладахКостиря, Ірина Валентинівна
2017Психологія становлення професіоналізму майбутніх інженерівПідбуцька, Ніна Вікторівна
2017Психологія становлення професіоналізму майбутніх інженерівПідбуцька, Ніна Вікторівна
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1891