Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна" : [1749] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами була створена з метою удосконалення навчально-виховного процесу і розвитку в університеті психолого-педагогічного напрямку навчальної та науково-дослідної роботи на підставі рішення Вченої ради Харківського державного політехнічного університету ( сьогодні – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») від 04 2000г лютого., протокол №1 та за узгодженням з Міністерством освіти і науки України (наказ від 15 лютого 2000 р., №46-І). Вона стала першою і єдиною в Україні кафедрою з такою чіткою цільовою спрямованістю. Кафедру очолює проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», лауреат Державної премії України, академік Академії політичних наук, доктор педагогічних наук професор А.Г.Романовський, відомий в Україні фахівець з проблем педагогіки вищої школи, філософії та психології управління соціальними системами. З 2001 року при кафедрі функціонує аспірантура за фахом 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки). За цей час 3 аспіранти захистили і 2 підготували кандидатські дисертації. На кафедрі в 2004 році відкрито денне навчання за фахом «Психологія» (ліцензований набір – 50 осіб) і магістратуру за фахом «Адміністративний менеджмент» (ліцензійний набір 50 осіб) за денною формою навчання, а з 2005 року – і за заочною формою навчання (ліцензійний набір 50 осіб). В 2005 році відкрито магістратуру за денною формою навчання за фахом «Педагогіка вищої школи» (державне замовлення складає 15 осіб, ліцензійний набір – 50 осіб). На кафедрі працюють 7 професорів, 4 доктори наук, 19 кандидатів наук, 12 доцентів. Кафедра регулярно проводить міжнародні наукові конференції з актуальних проблем філософії освіти та педагогіки вищої школи.

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1749
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2016Трудовий потенціал бізнес-лідераМороз, Володимир Михайлович
2017Обґрунтування педагогічних умов формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управлінняЧеботарьов, Микола Корнійович
2017Лідерські якості в професійній діяльностіРомановський, Олександр Георгійович; Резнік, Світлана Миколаївна; Гура, Тетяна Віталіївна; Панфілов, Юрій Іванович; Головешко, Богдан Романович; Бондаренко, Вікторія Вадимівна
2016Роль самосовершенствания в духовном развитии человека и его механизмыРомановский, Александр Георгиевич; Михайличенко, Валентина Евдокимовна
2017Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу "Анатомія нервової системи та вищої нервової діяльності"Хавіна, Ірина Валер'ївна
2017Анатомія нервової системи та вищої нервової діяльностіХавіна, Ірина Валер'ївна; Гура, Тетяна Віталіївна; Бєляєва, Людмила Володимирівна
2016Основи риторики для бізнес-лідерів: ефективний публічний виступСереда, Наталія Вікторівна
2016Аналіз результатів педагогічного експерименту формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управлінняЧеботарьов, Микола Корнійович
2017Моральні виміри функціонування громадянського суспільстваСтасевська, О. А.; Уманець, О. В.
2017Методологічні основи сучасної біографістики як складова дослідження гуманітарно-технічної елітиВовк, О. І.
2017Співвідношення понять права та мораліСємко, М. М.; Шаблевська, Ірина Юріївна
2017Технології дискурсів у релегійному діалозі: пошук порозумінняТроїцька, О. М.; Тараненко, Г. Г.
2017Торгівельні функції шляхів сполучення на території Слобідської України у XVIII ст.Ткаченко, Світлана Сергіївна; Коніва, Юлія Вікторівна; Овчаренко, Юлія Сергіївна
2017Реалізація принципа народовладдя в сучасній УкраїніПеревалова, Людмила Вікторівна; Окладна, Марина Георгіївна
2017Особенности технического образования (в Украине) в интересах устойчивого развитияСтадник, В. Ю.; Тихомирова, Т. С.
2017Исторические и религиозные предпосылки формирования ответственной гуманитарно-технической элиты в странах арабо-мусульманского мираСова, Е. Ю.
2017Роль свободы в формировании личностиМуренко, Елена Леонидовна
2017Аналіз співвідношення дефініцій "терор" і "тероризм" як створення теоретичної основи протидії злочинам, пов’язаним з терористичною діяльністюЛисенко, І. В.; Лисенко, А. М.
2017Особливості етномовного складу населення підпорядкованих Україні та окупованих територій ДонбасуСкляр, Володимир Миколайович
2017Hi-Tech homo: генезис и перспективыШелковая, Н. В.
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1749