Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26084
Title: Дослідження субсолідусної будови системи ZnO–Al₂O₃–TiO₂–SiO₂
Other Titles: Study of the subsolidus structure of the system ZnO–Al₂O₃–TiO₂–SiO₂
Authors: Пітак, Ярослав Миколайович
Лісачук, Георгій Вікторович
Подчасова, Катерина Володимирівна
Білостоцька, Любов Олександрівна
Трусова, Юлія Дмитрівна
Крівобок, Руслан Вікторович
Keywords: тетраедр елементарний; характеристики геометро-топологічні; граф топологічний
Issue Date: 2016
Publisher: Технологічний центр
Українська державна академія залізничного транспорту
Citation: Дослідження субсолідусної будови системи ZnO–Al₂O₃–TiO₂–SiO₂ / Я. М. Пітак [та ін.] // Східно-Європейський журнал передових технологій = Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2016. – № 2/6 (80). – С. 71-76.
Abstract: Досліджено будову системи ZnO–Al₂O₃–TiO₂–SiO₂ в області субсолідусу, яка включає дві маловивчені трьохкомпонентні системи ZnO–Al₂O₃–TiO₂ та ZnO–TiO₂–SiO₂. Встановлені елементарні тетраедри системи ZnO–Al₂O₃–TiO₂–SiO₂, розраховані їх відносні об’єми, ступень асиметрії. Визначено довжини конод, відносні об’єми існування фаз і вірогідність співіснування фаз. Побудовано топологічний граф взаємозв’язку елементарних тетраедрів і надані геометро-топологічні характеристики фаз системи. Розраховані мінімальні температури появи розплаву в елементарних тетраедрах системи. Визначено області складів, які придатні для застосування в технології технічної кераміки, вогнетривких, склокристалічних матеріалів та покриттів.
DOI: 10.15587/1729-4061.2015.67246
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26084
Appears in Collections:Кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VEJ_2016_2-6_Pitak_Doslidzhennia.pdf371,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.