Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26144
Title: Факультет інтегральної підготовки: вчора, сьогодні, завтра (до 15-річчя з дня заснування)
Other Titles: Faculty of integrated preparation: yesterday, today, tomorrow (to 15-th anniversary from the foundation)
Authors: Кіпенський, Андрій Володимирович
Горбунов, Микола Петрович
Прохоренко, Олена Вікторівна
Keywords: підходи інноваційні; фахівці; підготовка; освіта економічна; освіта інтегральна; кваліфікація
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Кіпенський А. В. Факультет інтегральної підготовки: вчора, сьогодні, завтра (до 15-річчя з дня заснування) / А. В. Кіпенський, М. П. Горбунов, О. В. Прохоренко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 35. – С. 18-27.
Abstract: В 90-ті роки XX ст. Україна переживала відповідальний і складний етап становлення суверенної і незалежної держави. Нові економічні умови переходу до ринкової моделі господарювання вимагали інноваційних підходів і до підготовки фахівців високої кваліфікації, спроможних однаково успішно орієнтуватись у різноманітних сферах знань. Ідея, яка була запропонована, передбачала поєднання двох важливих для держави напрямків підготовки спеціалістів з вищою освітою – економічною та юридичною. Майже 15-річний термін підтвердив правильність вибору. Інтегральна освіта отримала високу оцінку і у роботодавців, і у самих випускників факультету, а також визнана та впроваджується країнами Європи та США.
In the 90s Ukraine was going through important and difficult formation period of sovereign and independent state. New economic conditions of transition to an economic market model demanded new approaches for preparation of highly qualified specialists able to orientate in different spheres of knowledge. A proposed idea supposed a cooperation of two important for country directions in preparation high education specialists with high education – economic and legal. Almost 15 years period confirmed the right choice. Integrated education got a high estimation with both employers and faculty graduates, and is also recognized and being implemented in European countries and the USA.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7069-1431
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26144
Appears in Collections:Вісник № 35
Кафедра "Менеджмент та оподаткування"
Кафедра "Промислова і біомедична електроніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2010_35_Kipenskyi_Fakultet.pdf12,14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.