Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26354
Title: Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
Other Titles: Strategic management mechanism of innovative development
Authors: Азарян, Олена Михайлівна
Денисенко, Микола Павлович
Заруба, Віктор Яковлевич
Ілляшенко, Сергій Миколайович
Ковальчук, Костянтин Федорович
Комарницький, Ігор Михайлович
Кузьмін, Олег Євгенович
Мельник, Леонід Григорович
Максимов, Віталій Володимирович
Максимова, Тетяна Семенівна
Мартякова, Олена Володимирівна
Перерва, Петро Григорович
Петруня, Юрій Євгенович
Прокопенко, Ольга Володимирівна
Садченко, Олена Василівна
Тєлєтов, Олександр Сергійович
Хлобистов, Євген Володимирович
Чухрай, Наталія Іванівна
Біловодська, Олена Анатоліївна
Андерсон, Володимир Миколайович
Божкова, Вікторія Вікторівна
Бурлакова, Ірина Михайлівна
Галгаш, Руслан Анатолійович
Дериколенко, Олександр Миколайович
Жарова, Любов Валеріївна
Ілляшенко, Наталія Сергіївна
Косенко, Олександра Петрівна
Кузьминчук, Наталія Валеріївна
Мельник, Ольга Григорівна
Мельник, Юлія Миколаївна
Міцура, Олена Олексіївна
Петруня, Віра Юріївна
Синиця, Лідія Віталіївна
Сорокіна, Олена Володимирівна
Суміна, Ольга Миколаївна
Тарасенко, Ірина Олексіївна
Ткачук, Юрій Якович
Франів, Ігор Андрійович
Шипуліна, Юлія Сергіївна
Грищенко, Олена Федорівна
Сопка, Олена Олексіївна
Keywords: прогнозування; маркетинг; партнерство; комерціалізація; потенціал інноваційний; менеджмент; інновації екологічні; збитки; витрати; оцінка експертна
Issue Date: 2012
Publisher: Університетська книга
Citation: Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком = Strategic management mechanism of innovative development : монографія / О. М. Азарян [та ін.] ; заг. ред. О. А. Біловодська. – Суми : Університетська книга, 2012. – 432 с.
Abstract: Висвітлено теоретичні засади управління інноваційним розвитком та формування національної інноваційної системи. Обґрунтовано й роз роблено підходи до управління інноваційним розвитком вітчизняних під приємств. Викладено науково методичні засади менеджменту та марке тингу екологічних інновацій. Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту, маркетингу інно вацій, стратегічного управління підприємством, менеджменту та марке тингу екологічних інновацій, викладачів, аспірантів і студентів еконо мічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
orcid.org/0000-0002-3796-7544
orcid.org/0000-0002-4028-7697
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26354
ISBN: 978-966-680-539-6
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"
Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pererva_Mekhanizm_stratehichnoho_2012.pdf1,79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.