Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26366
Title: Антикризовий механізм сталого розвитку підприємства
Other Titles: Anti-crisis mechanism of sustainable development of company
Authors: Товажнянський, Вячеслав Леонідович
Перерва, Петро Григорович
Товажнянський, Леонід Леонідович
Гладенко, Іван Васильович
Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
Ткачова, Надія Петрівна
Keywords: менеджмент антикризовий; моніторинг економічний; підприємство машинобудівне; прогнозування; дистрибуція; кон'юнктура ринкова; діяльність інноваційна; конкурентоспроможність; бенчмаркінг
Issue Date: 2012
Publisher: Віровець А. П. "Апостроф"
Citation: Антикризовий механізм сталого розвитку підприємства : монографія / В. Л. Товажнянський [та ін.] ; ред.: П. Г. Перерва, Л. Л. Товажнянський. – Харків : Віровець А. П. "Апостроф", 2012. – 705 с.
Abstract: В монографії розглянуто питання забезпечення сталого розвитку машинобудівного підприємства. Розроблено рекомендації по обґрунтуванню найбільш суттєвих показників діагностики кризового стану машинобудівного підприємства з використанням кореляційно-регресійного аналізу. Розроблено комплексну систему антикризового моніторингу та моніторингу ринкової кон’юнктури на основі використання тригонометричних функцій, яка включає в себе найбільш значимі показники та дозволяє в математично обґрунтованих інтервалах та в антикризових термінах інтерпретувати економічні результати діяльності підприємства. Обґрунтовано методичний підхід до формування бази антикризових методів на основі всебічного врахування напрямів оздоровлення підприємства. Запропоновано експертно-кластерний метод ранжування антикризових заходів та напрямів їх здійснення в залежності від основних характеристик підприємства. Подальший розвиток отримали питання управління інноваційною діяльністю та формування конкурентних переваг промислових підприємств, як важливих складових антикризового механізму сталого розвитку підприємства. Книга призначена для менеджерів машинобудівних підприємств, фахівців економічних підрозділів, наукових співробітників, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26366
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"
Кафедра "Економіка та маркетинг"
Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tovazhnianskyi_Antykryzovyi_mekhanizm_2012.pdf10,59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.