Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26409
Title: Управління інноваційною діяльністю підприємств та організацій морегосподарського комплексу
Other Titles: Innovative activities management of marine economy enterprises and organizations
Authors: Бай, Сергій Іванович
Блінцов, Володимир Степанович
Бушуєв, Сергій Дмитрович
Возний, Олександр Михайлович
Гайда, Анатолій Юліанович
Запорожець, Ірина Михайлівна
Козирь, Борис Юрієвич
Косенко, Андрій Васильович
Кошкін, Костянтин Вікторович
Маслак, Марія Володимирівна
Перерва, Петро Григорович
Покотилов, Ігор Пилипович
Рижков, Сергій Сергійович
Фатєєв, Микола Володимирович
Чернов, Сергій Костянтинович
Чернова, Людмила Сергіївна
Шовкалюк, Віктор Степанович
Танака, Хіроші
Keywords: трансфер технологій; ресурси проекту; методологія; модель концептуальна; управління метапрограмне; кластеризація; виробництво судобудівне; моделювання когнітивне; technology transfer; methodology; programs; conceptual model; meta program management; intellectual technologies; cluster systems; shipbuilding production; cognitive modeling
Issue Date: 2013
Publisher: Торубара О. С.
Citation: Управління інноваційною діяльністю підприємств та організацій морегосподарського комплексу = Innovative activities management of marine economy enterprises and organizations : монографія / С. І. Бай [та ін.] ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : Торубара О. С., 2013. – 448 с.
Abstract: Розглянуто методологічні основи та механізми управління інноваційною діяльністю морських транспортних комплексів. Монографія охоплює організацію та функціонування складових підприємств та організацій морегосподарського комплексу, механізми управління їх розвитком, а також приклади успішних практик. Запропоновано моделі, що системно описують внутрішнє та зовнішнє середовище програм інноваційного розвитку в умовах обмеженості ресурсів. Показано можливості й наведено приклади використання програмних систем, які реалізують механізми когнітивного моделювання та методу аналізу ієрархій, для розробки ефективних сценаріїв проектів і програм інноваційного розвитку. Монографія призначена для наукових співробітників, інженерів та аспірантів, які займаються вивченням теоретичних основ інноваційної діяльності та створенням і розвитком інноваційних продуктів та послуг.
The monograph studies methodological foundations and management mechanisms of marine transportation complexes innovative activities. It covers organization and functioning of constituents of marine economy enterprises, management mechanisms of their development and also the examples of successful experience. The monograph suggests the models, which systematically describe the internal and the external environment of innovative development program under the conditions of limited resources. The monograph demonstrates opportunities and provides the examples of application of program systems implementing the mechanisms of cognitive modeling and hierarchy analysis technique for developing effective scenarios for projects and innovative development programs. The monograph is intended for research associates, engineers and post-graduate students studying the theoretical foundations of innovative activities and creating and developing innovative products and services.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26409
ISBN: 978-966-2312-19-5
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai_Upravlinnia_innovatsiinoiu_2013.pdf22,01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.