Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26423
Title: Управління персоналом та економіка праці
Authors: Перерва, Петро Григорович
Колот, Анатолій Михайлович
Рофе, Олександр Йосипович
Погорєлов, Микола Іванович
Дюжев, Віктор Геннадійович
Погорєлов, Сергій Миколайович
Косенко, Олександра Петрівна
Погорєлов, Ігор Миколайович
Мехович, Артем Сергійович
Тимофєєва, Катерина Олександрівна
Хан, Тетяна Феліксівна
Гуцан, Олександр Миколайович
Сусліков, Станіслав Вячеславович
Ткачова, Надія Петрівна
Погорєлова, Тетяна Олексіївна
Матросова, Вікторія Олександрівна
Keywords: труд; производство; производительность труда; рынок труда; занятость населения; сила рабочая; кадры; менеджмент; организация труда; нормирование труда; оплата труда; система тарифная; плата заработная
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Управління персоналом та економіка праці : навч. посібник / П. Г. Перерва [та ін.] ; ред. М. І. Погорєлов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 521 с. – На рос. мові.
Abstract: У посібнику відображені підходи, поняття і терміни, які використовуються у блоці головних законів і нормативних документів, що регулюють господарську діяльність України з питань ефективного використання трудових ресурсів. Розглянуті питання методології побудови системи управління персоналом; теоретичні і практичні аспекти положення про працю, зайнятість, про організацію, нормування і оплату праці; особливості оплати праці на підприємствах різних організаційно-правових форм і різних категорій працівників в умовах ринкових стосунків. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих учбових закладів і слухачів системи підвищення економічної кваліфікації, провідних працівників і фахівців промислових підприємств.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
orcid.org/0000-0002-4028-7697
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26423
ISBN: 978-617-7225-23-1
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"
Кафедра "Економічний аналіз і облік"
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pererva_Upravlinnia_personalom_2015.pdf25,73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.