Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26482
Название: Аналіз ефективності апаратних засобів програмного задавання швидкості обертання шліфувального круга
Другие названия: Analysis of efficiency of vehicle facilities of programmatic task of speed of rotation of diamond-impregnated
Авторы: Єнікєєв, Олександр Фанілович
Євсюкова, Фатима Магометбієвна
Приходько, Ольга Юріївна
Ключевые слова: апаратні засоби; запізнення; комп’ютерне моделювання; математичне моделювання; шліфувальне обладнання; передатні функції; vehicle facilities; delay; computer design
Дата публикации: 2016
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Єнікєєв О. Ф. Аналіз ефективності апаратних засобів програмного задавання швидкості обертання шліфувального круга / О. Ф. Єнікєєв, Ф. М. Євсюкова, О. Ю. Приходько // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Технології в машинобудуванні = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Techniques in a machine industry. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 33 (1205). – С. 112–116.
Краткий осмотр (реферат): Проведене математичне моделювання блоків, які складають апаратні засоби програмного задавання швидкості обертання шліфувального круга, а також встановлено їхнє запізнення. У результаті перетворень структурної схеми апаратних засобів отримано передатну функцію. На основі мінімізації квадратичного критерію якості розроблено пристрій обробки сигналу швидкості. Складено схему комп’ютерного моделювання процесу перетворення вхідної інформації. Встановлено ефективність апаратних засобів, які розроблені.
The mathematical design of devices that form vehicle facilities of programmatic task of speed of rotation of diamond-impregnated is conducted, and their delay is set. As a result of transformations of flow diagram of vehicle facilities a transmission function is got. On the basis of minimization of quadratic criterion of quality the device of the signal of speed processing is worked out. Diagrammatized computer design of process of transformation by vehicle facilities of entrance information. Efficiency of the worked out vehicle facilities is set.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26482
Располагается в коллекциях:Вісник № 33
Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vestnik_KhPI_2016_33_Yenikieiev_Analiz.pdf683,13 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.