Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26538
Title: Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління підприємством
Authors: Юр'єва, Ірина Анатоліївна
Keywords: управление социальными системами; человеческие ресурсы; управление персоналом; кадровый потенциал; управление конфликтами; конфликты; маркетинг; маркетинговый план; личность руководителя; имидж организации; корпоративный имидж; коммуникацинный процесс
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління підприємством : опорний конспект лекцій : для студ. спец. 6. 030509 "Обдік і аудит" / уклад. І. А. Юр'єва ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – 153 с. – Рос. мовою.
Abstract: Опорний конспект включає основні питання, пов'язані з теорією і практикою управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням підприємства, Навчальна дисципліна є однією з основних у блоці природничих дисциплін, які викладаються студентам першого курсу. Вона призначена для формування у студентів теоретичних знань про інформаційно-комунікаційним забезпеченням управління підприємства, соціальні системи, організації, їх типи, структуру та закономірності функціонуванням та практичних умінь з інформаційного аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища організації та управління функціонуванням і розвитком самої організації. Дисципліна містить три блоки змістовних модулів: загальний менеджмент інформаційно-комунікаційним забезпеченням організацій, створення ефективної організації інформаційно-комунікаційним забезпеченням та організацію управлінської інформаційно-комунікаційної забезпечення праці.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26538
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2013_Inf-komunikats_zabezp.pdf1,45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.